İmmünsupresif Ajanlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar133 ilaç
L04A   İmmünsupresif Ajanlar151 ilaç
L04AA - Selektif Immünosüpresanlar61 ilaç
L04AB - Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri14 ilaç
L04AC - İnterlökin İnhibitörleri11 ilaç
L04AD - Kalsinörin İnhibitörleri26 ilaç
L04AX - Diğer İmmünsupresif Ajanlar39 ilaç