İmmünsupresif Ajanlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar683 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar187 ilaç
L04A   İmmünsupresif Ajanlar187 ilaç
L04AA - Selektif Immünosüpresanlar34 ilaç
L04AB - Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri15 ilaç
L04AC - İnterlökin İnhibitörleri15 ilaç
L04AD - Kalsinörin İnhibitörleri24 ilaç
L04AE - Sfingozin-1-Fosfat (S1P) reseptör modülatörleri12 ilaç
L04AF - Janus ile ilişkili kinaz (JAK) inhibitörleri6 ilaç
L04AG - Monoklonal antikorlar5 ilaç
L04AH - Rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi (mTOR)3 ilaç
L04AX - Diğer İmmünsupresif Ajanlar73 ilaç