Kalsinörin İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Kalsinörin İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar568 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04AD   Kalsinörin İnhibitörleri24 ilaç
L04AD01 - Siklosporin10 ilaç
L04AD02 - Takrolimus14 ilaç