ATC Kodu Listesi ve İlaç Listesi

Kısa adı ATC olan, Anatomik ve Terapötik kimyasal Sınıflandırma sistemi kimyasal bileşiklerin sınıflandırılması için kullanılır. Uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan ATC Sınıflandırması ile ilaçlar da sınıflandırılmakta ve terapötik ilişkileri hakkında uzmanlara ve kullanıcılara bilgi vermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde üretilen ve satılan ilaçların bir ATC kodu bulunmaktadır.

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ASindirim Sistemi ve Metabolizma1393 ilaç
A01Ağız Sağlığı İlaçları61 ilaç
A02Mide İlaçları243 ilaç
A03Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar118 ilaç
A04Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar83 ilaç
A05Safra Kesesi ve Karaciğer31 ilaç
A06Kabızlık İlaçları80 ilaç
A07İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri73 ilaç
A08Obezite Tedavisi8 ilaç
A09Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar18 ilaç
A10Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları330 ilaç
A11Vitamin İlaçları202 ilaç
A12Mineraller98 ilaç
A14Anabolik İlaçlar3 ilaç
A16Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları43 ilaç
BKan ve Kan Yapıcı Organlar661 ilaç
B01Antitrombotikler159 ilaç
B02Kanama Durdurucu İlaçlar 99 ilaç
B03Anemi (Kansızlık) İlaçları154 ilaç
B05Kan ve Perfüzyon Solüsyonları 241 ilaç
B06Hematolojik Ajanlar7 ilaç
CKalp Damar Sistemi1156 ilaç
C01Kalp İlaçları113 ilaç
C02Antihipertansif İlaçlar (Yüksek Tansiyon İlaçları)56 ilaç
C03Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar53 ilaç
C04Periferik Vazodilatörler9 ilaç
C05Vazoprotektifler49 ilaç
C07Beta Bloke Edici Ajanlar90 ilaç
C08Kalsiyum Kanal Blokerleri95 ilaç
C09Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar411 ilaç
C10Lipid Metabolizması İlaçları280 ilaç
DDermatolojik İlaçlar515 ilaç
D01Dermatolojik Mantar Tedavisi138 ilaç
D02Yumuşatıcı ve Koruyucu İlaçlar12 ilaç
D03Yara Ülser Tedavisi15 ilaç
D04Antiprüritik İlaçlar19 ilaç
D05Antipsoriatik İlaçlar21 ilaç
D06Dermatolojik Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlar65 ilaç
D07Dermatolojik Kortikosteroidler124 ilaç
D08Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar17 ilaç
D09İlaçlı Pansumanlar2 ilaç
D10Akne İlaçları47 ilaç
D11Diğer Dermatolojik İlaçlar49 ilaç
GÜrogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları390 ilaç
G01Jinekolojik Antiinfektif ve Antiseptikler46 ilaç
G02Diğer Jinekolojik İlaçlar27 ilaç
G03Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem121 ilaç
G04Ürolojik İlaçlar195 ilaç
HEndokrin Sistem176 ilaç
H01Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları ve Analogları52 ilaç
H02Sistemik Kortikosteroidler57 ilaç
H03Tiroid İlaçları21 ilaç
H04Pankreas1 ilaç
H05Kalsiyum Metabolizması45 ilaç
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar1432 ilaç
J01Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar1043 ilaç
J02Antimikotik İlaçlar89 ilaç
J04Antimikobakteriyel İlaçlar33 ilaç
J05Sistemik Antiviral İlaçlar144 ilaç
J06İmmün Serum ve İmmünoglobülinler64 ilaç
J07Aşılar57 ilaç
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar807 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)547 ilaç
L02Hormonal Tedavi İlaçları66 ilaç
L03İmmünostimülanlar43 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar151 ilaç
MKas İskelet Sistemi642 ilaç
M01Antienflamatuar ve Antiromatikler326 ilaç
M02Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları101 ilaç
M03Kas Gevşeticiler108 ilaç
M04Gut Hastalığı İlaçları7 ilaç
M05Kemik92 ilaç
M09Diğer Kas İskelet Sistemi İlaçları8 ilaç
NSinir Sistemi1641 ilaç
N01Anestezi İlaçları82 ilaç
N02Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik)195 ilaç
N03Antiepileptik İlaçlar308 ilaç
N04Parkinson İlaçları73 ilaç
N05Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar)429 ilaç
N06Psikoanaleptikler481 ilaç
N07Diğer Sinir Sistemi İlaçları72 ilaç
PParazit ve Böcek İlaçları64 ilaç
P01Antiprotozoal İlaçlar27 ilaç
P02Antihelmintik İlaçlar23 ilaç
P03Ektoparazit İlaçları14 ilaç
RSolunum Sistemi841 ilaç
R01Burunla İlgili İlaçlar94 ilaç
R02Boğaz19 ilaç
R03Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları284 ilaç
R05Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları273 ilaç
R06Sistemik Antihistaminikler157 ilaç
R07Diğer Solunum Sistemi İlaçları7 ilaç
SDuyu Organları220 ilaç
S01Göze Uygulanan İlaçlar208 ilaç
S02Kulak Hastalıkları7 ilaç
S03Göz ve Kulak İlaçları5 ilaç
VÇeşitli İlaçlar428 ilaç
V01Allerjenler13 ilaç
V03Diğer Tüm Terapötik İlaçlar45 ilaç
V04Tanı Ajanları3 ilaç
V06Genel Besin İlaçları197 ilaç
V07Tedavi Edici Olmayan Diğer Tüm Ürünler7 ilaç
V08Kontrast Medya127 ilaç
V09Radyofarmasötik İlaçlar4 ilaç