ICD 10 Kodları

ICD 10 Hastalık kodları veya uluslararası hastalık sınıflandırması olarak tanımlanan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan hastalıklar ve kodları listesi.

ICD 10 Kodları Ana Kategorileri

 • A00 .. B99 Bazı Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar
 • C00 .. D48 Kanser Türleri (Neoplazmlar)
 • D50 .. D89 Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları ve İmmün Sistemin Bazı Bozuklukları
 • E00 .. E90 Endokrin, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları
 • F00 .. F99 Akıl Hastalıkları ve Davranış Bozukluğu
 • G00 .. G99 Sinir Sistemi Hastalıkları
 • H00 .. H49 Göz ve Gözle Bağlantılı Hastalıklar
 • H60 .. H95 Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları
 • I00 .. I99 Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • J00 .. J99 Solunum Sistemi Hastalıkları
 • K00 .. K93 Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • L00 .. L99 Cilt ve Deri Altı Doku Hastalıkları
 • M00 .. M99 Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
 • N00 .. N99 Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 • O00 .. O99 Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları
 • P00 .. P96 Perinatal Dönem (Fetüs ve Yenidoğan) Kaynaklı Hastalıklar
 • Q00 .. Q99 Konjenital Malformasyonlar, Deformasyonlar ve Kromozom Anomalileri
 • R00 .. R99 Anormal Bulgular ve Diğer Semptomlar
 • S00 .. T98 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenli Bazı Durumlar
 • U00 .. U85 Özel Amaçlar için Kodlar
 • V01 .. Y98 Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri
 • Z00 .. Z99 Sağlık Hizmetleri ile Temas ve Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler