Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L01   Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)547 ilaç
L01A - Alkilleyici Ajanlar43 ilaç
L01B - Antimetabolitler85 ilaç
L01C - Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar 87 ilaç
L01D - Sitotoksik Antibiyotikler38 ilaç
L01E - Protein Kinaz İnhibitörleri41 ilaç
L01F - Monoklonal Antikor İlaçlar41 ilaç
L01X - Diğer Kanser İlaçları212 ilaç