Diğer Kanser İlaçları

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Diğer Kanser İlaçları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)512 ilaç
L01X   Diğer Kanser İlaçları212 ilaç
L01XA - Platin71 ilaç
L01XB - Metilhidrazin2 ilaç
L01XE - Protein Kinaz İnhibitörleri83 ilaç
L01XK - Poli (ADP-riboz) Polimeraz (PARP) İnhibitörleri2 ilaç
L01XX - Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar54 ilaç