Diğer Kanser İlaçları

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Diğer Kanser İlaçları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar582 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)371 ilaç
L01X   Diğer Kanser İlaçları119 ilaç
L01XA - Platin30 ilaç
L01XB - Metilhidrazin0 ilaç
L01XD - Fotodinamik/radyasyon tedavisinde kullanılan hassaslaştırıcılar1 ilaç
L01XE - Protein Kinaz İnhibitörleri55 ilaç
L01XK - Poli (ADP-riboz) Polimeraz (PARP) İnhibitörleri2 ilaç
L01XX - Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar31 ilaç