Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Diğer Kanser İlaçları - Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)512 ilaç
L01XDiğer Kanser İlaçları261 ilaç
L01XX   Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar54 ilaç
L01XX01 - Amsakrin2 ilaç
L01XX02 - L-Asparaginaz1 ilaç
L01XX05 - Hidroksiüre1 ilaç
L01XX08 - Pentostatin1 ilaç
L01XX11 - Estramustin1 ilaç
L01XX14 - Tretinoin1 ilaç
L01XX17 - Topotekan0 ilaç
L01XX19 - İrinotekan HCL21 ilaç
L01XX25 - Beksaroten2 ilaç
L01XX27 - Arsenik Trioksid2 ilaç
L01XX32 - Bortezomib3 ilaç
L01XX35 - Anagrelid3 ilaç
L01XX41 - Eribulin1 ilaç
L01XX43 - Vismodegib1 ilaç
L01XX44 - Aflibersept2 ilaç
L01XX45 - Karfilzomib1 ilaç
L01XX46 - Olaparib1 ilaç
L01XX47 - İdelalisib2 ilaç
L01XX50 - İksazomib3 ilaç
L01XX52 - Venetoklaks5 ilaç