Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar

- Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
L   Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar640 ilaç
L01 - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)389 ilaç
L02 - Endokrin Terapi İlaçları49 ilaç
L03 - İmmünostimülanlar32 ilaç
L04 - İmmünsupresif Ajanlar170 ilaç