Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)512 ilaç
L01C   Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar 87 ilaç
L01CA - Vinka Alkaloidleri ve Analogları 15 ilaç
L01CB - Podofillotoksin Türevleri13 ilaç
L01CD - Taksanlar55 ilaç
L01CE - Topoizomeraz 1 (TOP1) İnhibitörleri3 ilaç
L01CX - Diğer Bitkisel Alkaloidler ve Doğal Ürünler1 ilaç