Topoizomeraz 1 (TOP1) İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar - Topoizomeraz 1 (TOP1) İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar831 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)562 ilaç
L01CAlkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar 85 ilaç
L01CE   Topoizomeraz 1 (TOP1) İnhibitörleri3 ilaç
L01CE01 - Topotekan3 ilaç