Protein Kinaz İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Protein Kinaz İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar640 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)389 ilaç
L01E   Protein Kinaz İnhibitörleri106 ilaç
L01EA - BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri39 ilaç
L01EB - EGFR Tirozin Kinaz İnhibitörleri15 ilaç
L01EC - BRAF İnhibitörleri4 ilaç
L01ED - Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) inhibitörleri10 ilaç
L01EG - Rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi (mTOR)7 ilaç
L01EH - Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 2 (HER2)1 ilaç
L01EJ - Janus ile ilişkili kinaz (JAK) inhibitörleri1 ilaç
L01EM - Fosfatidilinositol-3-kinaz (Pi3K) İnhibitörleri3 ilaç
L01EN - Fibroblast büyüme faktörü reseptörü (FGFR) tirozin kinaz inhibitörleri5 ilaç
L01EX - Diğer Protein Kinaz İnhibitörleri21 ilaç