BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Protein Kinaz İnhibitörleri - BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar640 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)389 ilaç
L01EProtein Kinaz İnhibitörleri106 ilaç
L01EA   BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri39 ilaç
L01EA01 - İmatinib (10.05.2001)22 ilaç
L01EA02 - Dasatinib (28.06.2006)10 ilaç
L01EA03 - Nilotinib (29.10.2007)3 ilaç
L01EA04 - Bosutinib (04.09.2012)2 ilaç
L01EA05 - Ponatinib (14.12.2012)1 ilaç
L01EA06 - Asciminib (29.10.2021)1 ilaç

Etkin maddelerin yanında verilen tarihler, FDA'nın molekülü ilk onayladığı tarihi göstermektedir.