Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar1630 ilaç
J01   Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar1045 ilaç
J01A - Tetrasiklinler8 ilaç
J01B - Amfenikoller10 ilaç
J01C - Penisilinler277 ilaç
J01D - Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller379 ilaç
J01E - Sülfonamidler ve Trimetoprim26 ilaç
J01F - Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler117 ilaç
J01G - Aminoglikozidler31 ilaç
J01M - Kinolonlar106 ilaç
J01R - Antibakteriyel Kombinasyonları3 ilaç
J01X - Diğer Antibakteriyeller88 ilaç