Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar926 ilaç
J01   Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar634 ilaç
J01A - Tetrasiklinler6 ilaç
J01B - Amfenikoller0 ilaç
J01C - Penisilinler138 ilaç
J01D - Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller231 ilaç
J01E - Sülfonamidler ve Trimetoprim12 ilaç
J01F - Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler81 ilaç
J01G - Aminoglikozidler24 ilaç
J01M - Kinolonlar78 ilaç
J01R - Antibakteriyel Kombinasyonları2 ilaç
J01X - Diğer Antibakteriyeller62 ilaç