Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar1012 ilaç
J01Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar673 ilaç
J01F   Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler84 ilaç
J01FA - Makrolidler66 ilaç
J01FF - Linkozamidler18 ilaç