Kan ve Perfüzyon Solüsyonları

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
BKan ve Kan Yapıcı Organlar482 ilaç
B05   Kan ve Perfüzyon Solüsyonları 134 ilaç
B05A - Kan ve Kan Ürünleri15 ilaç
B05B - Damar İçine Enjekte Edilenler63 ilaç
B05C - İrrigasyon (Yıkama) Solüsyonları7 ilaç
B05D - Periton Diyalizi Solüsyonları8 ilaç
B05X - Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar33 ilaç
B05Z - Hemodiyalitikler ve Hemofiltratlar8 ilaç