Kan ve Perfüzyon Solüsyonları

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
BKan ve Kan Yapıcı Organlar596 ilaç
B05   Kan ve Perfüzyon Solüsyonları 241 ilaç
B05A - Kan ve Kan Ürünleri38 ilaç
B05B - Damar İçine Enjekte Edilenler114 ilaç
B05C - İrrigasyon (Yıkama) Solüsyonları13 ilaç
B05D - Periton Diyalizi Solüsyonları26 ilaç
B05X - Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar41 ilaç
B05Z - Hemodiyalitikler ve Hemofiltratlar9 ilaç