Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar568 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04AB   Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri15 ilaç
L04AB01 - Etanercept4 ilaç
L04AB02 - İnfliksimab2 ilaç
L04AB04 - Adalimumab6 ilaç
L04AB05 - Sertalizumab Pegol1 ilaç
L04AB06 - Golimumab2 ilaç