Janus ile ilişkili kinaz (JAK) inhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Janus ile ilişkili kinaz (JAK) inhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar683 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar187 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar187 ilaç
L04AF   Janus ile ilişkili kinaz (JAK) inhibitörleri6 ilaç
L04AF01 - Tofasitinib (06.11.2012)6 ilaç

Etkin maddelerin yanında verilen tarihler, FDA'nın molekülü ilk onayladığı tarihi göstermektedir.