İnterlökin İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İnterlökin İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar568 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04AC   İnterlökin İnhibitörleri11 ilaç
L04AC01 - Daklizumab0 ilaç
L04AC02 - Basiliksimab1 ilaç
L04AC03 - Anakinra0 ilaç
L04AC05 - Ustekinumab3 ilaç
L04AC07 - Tocilizumab4 ilaç
L04AC08 - Kanakinumab1 ilaç
L04AC10 - Secukinumab1 ilaç
L04AC13 - Iksekizumab1 ilaç
L04AC22 - Spesolimab0 ilaç