Iksekizumab

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İnterlökin İnhibitörleri - Iksekizumab

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar640 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar170 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar170 ilaç
L04ACİnterlökin İnhibitörleri12 ilaç
L04AC13   Iksekizumab1 ilaç
Iksekizumab İçeren İlaçlar (L04AC13)
S.İlaç AdıFiyat
1Copellor 80 mg/1 ml 3 Kalem