Diğer İmmünsupresif Ajanlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Diğer İmmünsupresif Ajanlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar568 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar138 ilaç
L04AX   Diğer İmmünsupresif Ajanlar39 ilaç
L04AX01 - Azatiyoprin3 ilaç
L04AX02 - Talidomid1 ilaç
L04AX04 - Lenalidomid15 ilaç
L04AX05 - Pirfenidon6 ilaç
L04AX06 - Pomalidomid6 ilaç
L04AX07 - Dimetil Fumarat8 ilaç