Selektif Immünosüpresanlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Selektif Immünosüpresanlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar133 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar133 ilaç
L04AA   Selektif Immünosüpresanlar61 ilaç
L04AA04 - Antitimosit İmmünoglobulin1 ilaç
L04AA06 - Mikofenolik Asit14 ilaç
L04AA10 - Sirolimus2 ilaç
L04AA13 - Leflunomid16 ilaç
L04AA18 - Everolimus0 ilaç
L04AA23 - Natalizumab1 ilaç
L04AA24 - Abatacept2 ilaç
L04AA25 - Ekulizumab1 ilaç
L04AA26 - Belimumab0 ilaç
L04AA27 - Fingolimod8 ilaç
L04AA29 - Tofasitinib2 ilaç
L04AA31 - Teriflunomid4 ilaç
L04AA33 - Vedolizumab1 ilaç
L04AA34 - Alemtuzumab2 ilaç
L04AA36 - Okrelizumab1 ilaç
L04AA37 - Barisitinib2 ilaç
L04AA42 - Siponimod2 ilaç
L04AA44 - Upadasitinib1 ilaç