Platelet Agregasyon İnhibitörleri

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Platelet Agregasyon İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
BKan ve Kan Yapıcı Organlar482 ilaç
B01Antitrombotikler135 ilaç
B01AAntitrombotik İlaçlar135 ilaç
B01AC   Platelet Agregasyon İnhibitörleri 65 ilaç
B01AC04 - Klopidogrel16 ilaç
B01AC05 - Tiklopidin1 ilaç
B01AC06 - Asetilsalisilik Asit7 ilaç
B01AC07 - Dipiridamol3 ilaç
B01AC09 - Epoprostenol3 ilaç
B01AC11 - İloprost6 ilaç
B01AC13 - Absiksimab1 ilaç
B01AC17 - Tirofiban5 ilaç
B01AC22 - Prasugrel1 ilaç
B01AC23 - Silostazol2 ilaç
B01AC24 - Tikagrelor9 ilaç
B01AC27 - Seleksipag9 ilaç
B01AC30 - Platelet Agregasyon İnhibitörü Kombinasyonu2 ilaç