Antitrombotik İlaçlar

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
BKan ve Kan Yapıcı Organlar460 ilaç
B01Antitrombotikler131 ilaç
B01A   Antitrombotik İlaçlar131 ilaç
B01AA - Vitamin K Antagonistleri2 ilaç
B01AB - Heparin Grubu İlaçlar34 ilaç
B01AC - Platelet Agregasyon İnhibitörleri 62 ilaç
B01AD - Enzimler4 ilaç
B01AE - Direkt Trombin İnhibitörleri5 ilaç
B01AF - Direkt Faktör Xa İnhibitörleri23 ilaç
B01AX - Diğer İlaçlar1 ilaç