ACE İnhibitörleri Kombinasyonları

Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - ACE İnhibitörleri Kombinasyonları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
CKalp Damar Sistemi786 ilaç
C09Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar282 ilaç
C09B   ACE İnhibitörleri Kombinasyonları59 ilaç
C09BA - ACE İnhibitörleri ve Diüretik24 ilaç
C09BB - ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri23 ilaç
C09BX - Diğer ACE İnhibitörü Kombinasyonları12 ilaç