Diğer ACE İnhibitörü Kombinasyonları

Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - ACE İnhibitörleri Kombinasyonları - Diğer ACE İnhibitörü Kombinasyonları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
CKalp Damar Sistemi786 ilaç
C09Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar282 ilaç
C09BACE İnhibitörleri Kombinasyonları59 ilaç
C09BX   Diğer ACE İnhibitörü Kombinasyonları12 ilaç
C09BX01 - Perindopril, İndapamid ve Amlodipin8 ilaç
C09BX02 - Bisoprolol ve Perindopril4 ilaç