Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal Blokerlerı

Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları - Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal Blokerlerı

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
CKalp Damar Sistemi685 ilaç
C09Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar230 ilaç
C09DAnjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları101 ilaç
C09DB   Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal Blokerlerı22 ilaç
C09DB01 - Valsartan ve Amlodipin5 ilaç
C09DB02 - Olmesartan Medoksomil ve Amlodipin6 ilaç
C09DB04 - Telmisartan ve Amlodipin2 ilaç
C09DB05 - İrbesartan ve Amlodipin3 ilaç
C09DB07 - Kandesartan ve Amlodipin6 ilaç
C09DBx1 - Nebivolol ve Amlodipin0 ilaç