Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları

Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
CKalp Damar Sistemi1299 ilaç
C09Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar503 ilaç
C09D   Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları166 ilaç
C09DA - Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik120 ilaç
C09DB - Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal Blokerlerı33 ilaç
C09DX - Diğer Anjiyotensin 2 Antagonisti Kombinasyonları13 ilaç