Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik

Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları - Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
CKalp Damar Sistemi1299 ilaç
C09Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar503 ilaç
C09DAnjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları207 ilaç
C09DA   Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik120 ilaç
C09DA01 - Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid17 ilaç
C09DA02 - Eprosartan ve Hidroklorotiyazid1 ilaç
C09DA03 - Valsartan ve Hidroklorotiyazid32 ilaç
C09DA04 - İrbesartan ve Hidroklorotiyazid27 ilaç
C09DA06 - Kandesartan ve Hidroklorotiyazid14 ilaç
C09DA07 - Telmisartan ve Hidroklorotiyazid20 ilaç
C09DA08 - Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid9 ilaç