Natalizumab

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Selektif Immünosüpresanlar - Natalizumab

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar582 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar140 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar140 ilaç
L04AASelektif Immünosüpresanlar49 ilaç
L04AA23   Natalizumab1 ilaç
Natalizumab İçeren İlaçlar (L04AA23)
S.İlaç AdıFiyat
1Tysabri 300 mg IV 1 Flakon47.974,84 TL