Everolimus

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Selektif Immünosüpresanlar - Everolimus

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar582 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar140 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar140 ilaç
L04AASelektif Immünosüpresanlar49 ilaç
L04AA18   Everolimus0 ilaç