CD20 İnhibitörleri

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Monoklonal Antikor İlaçlar - CD20 İnhibitörleri

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar786 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)526 ilaç
L01FMonoklonal Antikor İlaçlar12 ilaç
L01FA   CD20 İnhibitörleri7 ilaç
L01FA01 - Rituksimab6 ilaç
L01FA03 - Obinutuzumab1 ilaç