Antrasiklin Grubu İlaçlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Sitotoksik Antibiyotikler - Antrasiklin Grubu İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar634 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)392 ilaç
L01DSitotoksik Antibiyotikler21 ilaç
L01DB   Antrasiklin Grubu İlaçlar19 ilaç
L01DB01 - Doksorubisin7 ilaç
L01DB02 - Daunorubisin HCL1 ilaç
L01DB03 - Epirubisin5 ilaç
L01DB06 - İdarubisin5 ilaç
L01DB07 - Mitoksantron1 ilaç