Antrasiklin Grubu İlaçlar

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Sitotoksik Antibiyotikler - Antrasiklin Grubu İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar759 ilaç
L01Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları)512 ilaç
L01DSitotoksik Antibiyotikler35 ilaç
L01DB   Antrasiklin Grubu İlaçlar31 ilaç
L01DB01 - Doksorubisin9 ilaç
L01DB02 - Daunorubisin HCL1 ilaç
L01DB03 - Epirubisin9 ilaç
L01DB06 - İdarubisin8 ilaç
L01DB07 - Mitoksantron4 ilaç