Penisilinli Kombinasyonlar

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Penisilinler - Penisilinli Kombinasyonlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar922 ilaç
J01Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar632 ilaç
J01CPenisilinler138 ilaç
J01CR   Penisilinli Kombinasyonlar97 ilaç
J01CR01 - Ampisilin ve Sulbaktam21 ilaç
J01CR02 - Amoksisilin ve Klavulanik Asit51 ilaç
J01CR04 - Sultamisilin17 ilaç
J01CR05 - Piperasilin ve Enzim İnhibitörü8 ilaç