Penisilinli Kombinasyonlar

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Penisilinler - Penisilinli Kombinasyonlar

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar1630 ilaç
J01Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar1233 ilaç
J01CPenisilinler306 ilaç
J01CR   Penisilinli Kombinasyonlar182 ilaç
J01CR01 - Ampisilin ve Sulbaktam62 ilaç
J01CR02 - Amoksisilin ve Klavulanik Asit61 ilaç
J01CR04 - Sultamisilin50 ilaç
J01CR05 - Piperasilin ve Enzim İnhibitörü9 ilaç