Yağ Metabolizması İlaçları

Kalp Damar Sistemi - Lipid Metabolizması İlaçları - Yağ Metabolizması İlaçları

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
CKalp Damar Sistemi1299 ilaç
C10Lipid Metabolizması İlaçları290 ilaç
C10A   Yağ Metabolizması İlaçları238 ilaç
C10AA - HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri209 ilaç
C10AB - Fibratlar10 ilaç
C10AC - Safra Asidi Sekestranları6 ilaç
C10AD - Nikotinik Asit ve Türevi İlaçlar6 ilaç
C10AX - Diğerleri7 ilaç