Sosyal fobi

Sosyal fobi (İng.: Social phobia); genellikle düşük benlik saygısı ve eleştiri korkusu ile ilişkilidir. Sosyal fobi olan kişiler başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahçup veya rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korku ile seyreden bir kaygı bozukluğudur.

Birçok toplumsal durum ile ilgili kaygı içerisinde olunması yaygın sosyal fobi, başkalarının önünde konuşma yapmak, yemekten içmekten kaçınmak veya imza atmak gibi belirgin çekinceleri olan duruma ise yaygın olmayan sosyal fobi denir.

Sosyal fobi en çok görülen psikiyatrik rahatsızlıklardan biridir. Yaşam boyu %2 - %13 görülebilir. Sosyal fobi tedavisi için genellikle Sertralin, Essitalopram, Paroksetin, Venlafaksin gibi etkin maddeler içeren ilaçlar kullanılır.

Hastalık, ICD-10 hastalık sınıflamasında F40.1 kodunda yer alır. Sosyal fobi ile ilgili bazı ilaçları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.


Benzer konular: