Dynabac 250 mg 10 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler - Makrolidler - Diritromisin

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Dynabac 250 mg 10 Tablet
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Diritromisin
ATC Kodu:J01FA13
Kamu Kodu:A02589
Barkod:8699514042723
Fiyatı:46.63 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

İlaç Sınıflandırması

Dynabac 250 mg 10 Tablet Endikasyonları

Dynabac belirtilen organizmaların duyarlı suşları tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları
• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
• Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
• Toplumda edinilmiş pnömoniler
• Farenjit ve tonsillit olguları
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Dynabac 250 mg 10 Tablet Yan Etkileri

Klinik çalışmalar sırasında gözlemlenen yan etkilerin çok büyük bir bölümü hafif ve geçici olmuştur.
En sık görülen yan etkiler, pek çok antibiyotik kullanımı sırasında görüldüğü gibi, karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, dispepsi, gaz şikayetleri ve iştahsızlıktır.
Psödomembranöz kolitin, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, yarı sentetik penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebildiği bildirilmiştir, bu nedenle uzun süreli antibiyotik kullanımında diyare gelişen hastalarda bu olasılığın akılda tutulması yerinde olur.
Ayrıca asteni, deri döküntüleri, ürtiker ve kaşıntı dahil aşırı duyarlık reaksiyonları, baş ağrısı , baş dönmesi, uykusuzluk ve vajinal kandidiyasis/vajinit bildirilmiştir.
Kardiyovasküler sisteme ait yan etki olarak vazodilatasyon bildirilmiştir.
Labarotuvar parametrelerinde ise; geçici trombositopeni, lökopeni ve eozinofili ve bunların yanında SGPT, SGOT , alkali fosfataz ve kreatinin kinaz düzeylerinde geçici yükselmeler , BUN ve kreatinin düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

Dynabac 250 mg 10 Tablet Doz Aşımı

Belirti ve Semptomlar : Bulantı, kusma, epigastrik sıkıntı hissi ve diyare, aşırı Dynabac dozajını izleyen semptomlar arasında bulunabilir. Diğer semptomlar varsa, bunların arka plandaki hastalığa, bir alerjik reaksiyona ya da, diğer intoksikasyonların etkilerine bağlı olması mümkündür.
Tedavi : Aşırı dozaj tedavisinde çok sayıda ilacın yüksek dozda alınmış olması, ilaçlar arası etkileşim ve hastanızdaki ilaç kinetiğinin alışılmadık nitelikte olma olasılıkları akla gelmelidir. Hastanın hava yolunu koruyun ve ventilasyonu ve elektrolitlerini v.s. titizlikle izleyin ve kabul edilebilir sınırlar arasında tutun. Aktif kömür verilmesi, ilaçların gastrointestinal kanaldan emilmesini azaltabilir ve birçok vakada mide yıkanmasından ya da kusmadan daha fazla etkili olabilir; midenin boşaltılması yerine ya da buna ilave olarak karbon medisinal kullanmayı düşünün. Zaman içerisinde tekrarlanan karbon medisinal kullanılması, emilmiş olan bazı ilaçların eliminasyonunu hızlandırabilir. Mide boşaltılırken ya da karbon medisinal kullanırken hastanın hava yolu emniyete alınmalıdır. Zorunlu diürez, periton diyalizi, hemodiyaliz ya da hemoperfüzyon aşırı Dynabac dozajının tedavisinde yararlı oldukları gösterilmemiş uygulamalardır. Hemodiyalizin, kronik böbrek yetmezliği vakalarında plazmadaki Dynabac’ın uzaklaştırılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

Dynabac Fiyatı

Dynabac 250 mg 10 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 04.04.2020 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 46.63 TL dir. Abdi İbrahim İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699514042723 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık sınıflandırmasında Orijinal ilaç sınıfındadır.

Dynabac 250 mg 10 Tablet Etkin Maddesi

Diritromisin


Dynabac ilacının ana etkin maddesi için Kimyasal Yapı Resmi:
Dynabac 250 mg 10 Tablet () Kimyasal Yapısı (2 D)Dynabac 250 mg 10 Tablet () Kimyasal Yapısı (3 D)

Dynabac 250 mg 10 Tablet ilacının Kategorisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler - Makrolidler - Diritromisin

Dynabac 250 mg 10 Tablet Formülü

Her enterik kaplı tablet 250 mg diritromisin, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

Dynabac 250 mg 10 Tablet Farmakolojik Özellikleri

Farmakodinamik Özellikleri :
Dynabac enterik kaplı tabletin etken maddesi diritromisin, birçok gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalar üzerinde etkili, makrolidler grubundan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
Dynabac’ın mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı organizmaların 50S ribozomal subünitelerine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek yoluyla olduğu düşünülmektedir.
Antimikrobiyal spektrum ;
Dynabac aşağıdaki bakteriler üzerinde yüksek derecede etkilidir.
Gram-pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (A grubu β-hemolitik streptokoklar), Viridans grubu streptokoklar,
Gram-negatif aeroblar: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz yapan suşlar dahil), Moraxella catarrhalis
Atipik bakteriler: Mycoplasma pneumoniae , Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila
Dynabac ayrıca, Rhodococcus equi, Bordetella pertusis, Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Corynebacterium dyphteriae, coxiellalar,Treponema pallidum, Borelia burgdoferi, leptospiralar, Propionibacterium acnes, actinomycesler, eubacterium, porphyromonas, mobiluncus türleri üzerinde de etkilidir. Dynabac'ın Toxoplasma gondii üzerindeki in-vivo ve in-vitro etkinliği kanıtlanmıştır.
Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz yapan suşları dahil), vibrio türleri, Ureaplasma urealyticum üzerinde ise orta derecede etkilidir.

Dynabac’ın ayrıca streptokoklar (C, F ve G grupları), Streptotococcus agalactiae (B grubu streptokoklar), Bacillus suşları, Corynebacterium jeikeium, diğer Corynebacterium suşları ve Listeria monocytogenes gibi gram (+) aeroblar, Brucella melitensis, Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz yapan suşlar dahil), Haemophilus ducreyi, Neisseria meningitidis ve Pasteurella multocida gibi gram (-) aeroblar; Clostridium perfringes, Clostridium difficile, Fusobacterium necrophorum, Peptococcus suşları ve Propionibacterium acnes gibi anaerob organizmalar üzerinde in vitro etkili olduğu gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikleri :
Dynabac tabletleri, enterik kaplı olup bu sayede etken maddenin gastrik asidden zarar görmemesi ve ince barsaklardan absorbe edilmesi sağlanmıştır. Diritromisin oral yolla alındıktan sonra hızla absorbe edilir ve non-enzimatik yolla hidroliz olarak mikrobiyolojik olarak aktif olan eritromisilamin'e dönüşür. Oluşan eritromisilamin, Dynabac'ın antibakteriyel aktivitesini güçlü bir şekilde destekler.
Oral yoldan aç karnına 500 mg Dynabac kullanıldıktan yaklaşık 4 saat sonra, eritromisilamine ait ortalama maksimum serum konsantrasyonları (0.41 μg/mL) oluşur.Eritromisilamin proteinlere % 15-30 oranında bağlanır ve vücutta çok geniş bir alana yayılır (dağılım hacmi ortalama 800 L). Dağılımı sırasında çeşitli dokularda plazma veya serumdaki konsantrasyonlarının çok üzerinde bulunur.

Dynabac 250 mg 10 Tablet Kontrendikasyonları

Diritromisine ve diğer makrolid antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde Dynabac kullanılması kontrendikedir.

Dynabac 250 mg 10 Tablet Uyarılar

Antibiyotikler ve bu arada Dynabac, daha önce herhangi bir alerji ve özellikle de ilaç alerjisi gelişmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşırı duyarlık reaksiyonları klinikte gereken şekilde epinefrin (adrenalin) ve diğer acil önlemler, bu arada oksijen, intravenöz sıvılar, intravenöz antihistaminler, kortikosteroidler, pressör aminler uygulanmasına ve açık bir hava yolunun sağlanmasına ihtiyaç doğurabilir.
Psödomembranöz kolitin, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, yarı sentetik penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebildiği bildirilmiştir, bu nedenle uzun süreli antibiyotik kullanımında diyare gelişen hastalarda bu olasılığın akılda tutulması yerinde olur. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle, ilacın bırakılması ile düzelir. Orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.
Diritromisinin bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve güvenirliği henüz saptanmamıştır.
Diritromisin gebelerde sadece, açıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelerdeki kullanım sırasında dikkatli olmak gerekir.
Genel Önlemler : Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı, akılda tutulmalıdır. Hastanın dikkatle gözlem altında tutulması şarttır. Tedavi sırasında süper enfeksiyon gelişecek olursa, gerekli önlemler alınmalıdır.

Dynabac vücuttan öncelikle karaciğer yoluyla uzaklaştırılır. Dynabac, böbrek bozukluğu ya da hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlanmasına ihtiyaç kalmadan kullanılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde dozajın azaltılması ya da doz aralığının uzatılması bir önlem olarak düşünülebilir.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :
Gebelik kategorisi C’dir. Diritromisin gebelerde sadece, açıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelerdeki kullanım sırasında dikkatli olmak gerekir.
Araç ve makine kullanımına etkisi :
Araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Dynabac kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Dynabac 250 mg 10 Tablet Etkileşimleri

Genelde Dynabac ile tedavi edilen ve aynı zamanda teofilin kullanmakta olan hemen hiçbir hastada teofilin dozajında ampirik ayarlama yapılması yada teofilin plazma konsantrasyonlarının izlenmesi gerekmez. Optimal akciğer fonksiyonunun sağlanabilmesi için belirli bir teofilin plazma konsantrasyonuna bağımlı olan, daha ağır akciğer hastalığı vakalarında yada teofilin konsantrasyonları terapötik sınırların yüksek olanı dolayında bulunan hastalarda teofilin plazma konsantrasyonları izlenmeli ve gereken dozaj ayarlamaları yapılmalıdır.

Antipiren ile klinik önemi olan ilaç etkileşimleri bildirilmemiştir.Dynabac, bir antasitten ya da H2 reseptör antagonistinden hemen sonra kullanıldığında, Dynabac’ın emilimi hafifçe artar.
Eritromisinle diğer ilaçların, bu arada varfarin, digoksin, ergotamin, triazolam, siklosporin, terfenadin, heksobartital, karbamazepin, alfentanil, dispiramid ve lovastatinin birlikte kullanılması sırasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. Dynabac’ın bu ilaçlarla birlikte kullanılmasına ait veriler sınırlı olduğundan, bu tür uygulamalar sırasında dikkatli olmak gerekir.

Dynabac
Dynabac
© Abdi İbrahim İlaç

Eşdeğerleri

Dynabac ilacının tüm formlardaki muadilleri:

  1. Dynabac 250 mg 10 Tablet