Apranax 275 mg 10 Tablet

Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri - Naproksen

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Apranax 275 mg 10 Tablet
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Naproksen
ATC Kodu:M01AE02
Kamu Kodu:A00827
Barkod:8699514091509
Önceki: 8699514010203
Fiyatı:12,77 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

İlaç Sınıflandırması

Apranax 275 mg 10 Tablet Endikasyonları

Apranax 275 mg 10 Tablet:
Nörolojide : Migren profilaksisi ve akut migren krizi, nevralji, siyatalji, miyalji.
Jinekolojide : Dismenorede analjezi sağlamak ve menorajide menstruel kan kaybını azaltmak amacıyla.
Diş hekimliğinde : Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak.
Cerrahi ve Travmotolijide : Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda.
Kas-iskelet sistemi hastalıklarında : Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago.
Enfeksiyöz hastalıklarda : Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik ve antipiretik amaçla.
Romatizmal hastalıklarda : Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve akut gut tedavisinde.

Apranax 275 mg 10 Tablet Yan Etkileri

Seyrek ve hafif derecede : Karında rahatsızlık hissi, hafif periferal ödem, bulantı, baş dönmesi, kulak çınlaması.

Çok nadir : Alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

Asetilsalisilik asit, diğer nensteroid antienflamatuar ilaçlar, ya da Apranax'a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda fatal olma ihtimali bulunan anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

Apranax 275 mg 10 Tablet Doz Aşımı

Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı,kusma ile kendini
gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması durumunda mide
boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Naproksen yüksek oranda plazma
proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle plazma konsantrasyonu azaltılamaz.

Apranax 275 mg 10 Tablet Fiyatı

Apranax 275 mg 10 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 11.07.2022 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 12,77 TL dir. Abdi İbrahim İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699514091509 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık sınıflandırmasında Orijinal ilaç sınıfındadır.

Apranax 275 mg 10 Tablet Etkin Maddesi

Apranax 275 mg 10 Tablet ilacının etkin maddesi olan Naproksen, orjinal ismiyle Naproxen maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 22204-53-1 olup, molekül ağırlığı 230.25916 g/mol, formülü ise C14H14O3 dir. Naproksen maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi C'dir, bu etkin madde bulunan ilaçlar ağız yoluyla alınır.


Apranax 275 mg 10 Tablet ilacının ana etkin maddesi Naproksen için Kimyasal Yapı Resmi:
Apranax 275 mg 10 Tablet (Naproksen) Kimyasal Yapısı (2 D)Apranax 275 mg 10 Tablet (Naproksen) Kimyasal Yapısı (3 D)

Apranax 275 mg 10 Tablet ilacının Kategorisi

Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri - Naproksen

Apranax 275 mg 10 Tablet Uyarılar

Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık anamnezi
bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir.

Ağır kanama ve perforasyon da dahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı,
Naproksen’in (veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların) kullanılma süresi arttıkça
hemen hemen doğrusal olarak yükselir. Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda ilaç
dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki artışı görülebilir.
Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sodyum
kısıtlamasının söz konusu olduğu hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. (Bir tablet
yaklaşık 50 mg (2 m Eq ) Sodyum içerir).
Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda dikkatle kullanılması ve bu hastalarda serum kreatinin
ve/veya kreatin klerensinin izlenmesi tavsiye edilir.
Karaciğer fonksiyon testlerinden bir veya daha çoğunun nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ile
yükseldiği bildirilmiştir.

Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Bu durum kanama zamanı
saptanması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Antikoagülan tedavisindeki hastalarda
Apraxin Fort tedavisi kanama riskini artırır. Böyle durumlarda yarar/risk değerlendirmesi
yapılmalıdır.
Yaşlılarda : Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden doz konusunda dikkatli
olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Çocuklarda : 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte
5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

Hamilelikte :
Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde B, 3. trimesterde D’dir. Bu tür diğer NSAİ ilaçlarda
olduğu gibi, Apraxin Fort Film Tablet de hayvanlarda doğumu geciktirebilir ve fetus
kardiovasküler sistemini etkiler (duktus arteriozusun kapanması). Bu nedenle çok
gerekmedikçe ilaç gebelikte kullanılmamalıdır. Apraxin Fort Film Tablet’in gebelikte,
özellikle ilk ve üçüncü trimesterinde kullanımı, hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği
risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.
Naproksen Sodyum, anne sütüne plazmadakinin % 1’i oranında geçeceğinden emzikli
annelere verilmemelidir.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Apranax 275 mg 10 Tablet kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Apranax 275 mg 10 Tablet Etkileşimleri

Hidantoin, sulfonamid ya da sulfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları
alan kişilerde Apraxin Fort bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşeceğinden
onların etkisini güçlendirebilir. Böyle durumlarda gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. Aynı
şekilde, oral antikoagülan alanlarda dikkat edilmelidir. (Antikoagülan dozunun yeniden
ayarlanması gerekebilir.)
Probenesid, Apraxin Fort Film Tablet ile birlikte verilirse, Apraxin Fort Film Tablet’in
yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksat ile birlikte kullanılırsa Metotreksat’ın
tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Bu bakımdan dikkatle kullanılmalıdır.
Propranolol ve diğer beta blokörlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemid’in
natriüretik etkisinin bazı nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir.
Renal Lityum klirensinin inhibisyonu suretiyle plazma Lityum konsantrasyonu artabilir.
Apraxin Fort Film Tablet tedavisine,sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak
ara verilmesi önerilir. 17- ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir. Aynı şekilde idrarla
5 HİAA ( 5- hidroksi-indol-asetik asit) testlerini de etkileyebilir.
Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, ACE (angiotensin I- dönüştüren enzim) inhibitörleri
kullanımı ile birlikte görülebilen böbrek yetmezliği riskini arttırabilir.
Naproksen’in zidovudine ****bolizmasını etkileyerek plazma zidovudine düzeylerini
yükselttiğini in vitro çalışmalar göstermiştir. Bu nedenle zidovudine dozları dikkatle
ayarlanmalıdır .