Diğer Antiepileptikler

Sinir Sistemi - Antiepileptik İlaçlar - Antiepileptikler - Diğer Antiepileptikler

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
NSinir Sistemi1942 ilaç
N03Antiepileptik İlaçlar383 ilaç
N03AAntiepileptikler383 ilaç
N03AX   Diğer Antiepileptikler247 ilaç
N03AX09 - Lamotrijin25 ilaç
N03AX11 - Topiramat25 ilaç
N03AX12 - Gabapentin32 ilaç
N03AX14 - Levetirasetam70 ilaç
N03AX15 - Zonisamid2 ilaç
N03AX16 - Pregabalin81 ilaç
N03AX17 - Stiripentol2 ilaç
N03AX18 - Lakozamid10 ilaç