Siponimod

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Selektif Immünosüpresanlar - Siponimod

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
LAntineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar582 ilaç
L04İmmünsupresif Ajanlar140 ilaç
L04Aİmmünsupresif Ajanlar140 ilaç
L04AASelektif Immünosüpresanlar49 ilaç
L04AA42   Siponimod2 ilaç
Siponimod İçeren İlaçlar (L04AA42)
S.İlaç AdıFiyat
1Admiraz 0.25 mg 84 Tablet31.258,45 TL
2Admiraz 2 mg 98 Tablet145.558,87 TL