Spesifik İmmünoglobülinler

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - İmmün Serum ve İmmünoglobülinler - İmmünoglobülinler - Spesifik İmmünoglobülinler

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
JEnfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar922 ilaç
J06İmmün Serum ve İmmünoglobülinler48 ilaç
J06Bİmmünoglobülinler45 ilaç
J06BB   Spesifik İmmünoglobülinler8 ilaç
J06BB01 - Anti-D (rh) İmmunoglobulin1 ilaç
J06BB02 - Tetanoz İmmunglobülin1 ilaç
J06BB04 - Hepatit B İmmünglobulini6 ilaç
J06BB05 - Rabies İmmunglobülin0 ilaç