İkatibant

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Hematolojik Ajanlar - Diğer Hematolojik Ajanlar - Herediter anjioödem ilaçları - İkatibant

ATC Kodu Listesi ve Tüm İlaçlar
ATC Kodları
BKan ve Kan Yapıcı Organlar482 ilaç
B06Hematolojik Ajanlar8 ilaç
B06ADiğer Hematolojik Ajanlar8 ilaç
B06ACHerediter anjioödem ilaçları8 ilaç
B06AC02   İkatibant5 ilaç
İkatibant İçeren İlaçlar (B06AC02)
S.İlaç AdıFiyat
1Bradikant 30 mg/3 ml 1 Enjektör18.042,03 TL
2Estereban 30 mg/3 ml19.104,55 TL
3Heact 30 mg/3 ml SC18.042,03 TL
4Icatin 30 mg/3 ml 1 Enjektör18.042,03 TL
5Iktu 30 mg/3 ml17.181,88 TL