Fibromiyalji

Fibromiyalji arterit ilişkili bir hastalık olup yaygın kas ve eklem ağrısı ile yorgunluk belirtileri görülür. Fibromiyalji kadınlarda görülen adet dönemi, menepoz gibi hormonal evreler nedeniyle erkelerden daha çok görülür.

Fibromiyalji tanısının net olurak konulabilmesi için ilgili şikayetlerin en az üç ay sürmesi gerekmektedir. Tanı için romatoloji uzmanı, tedavi için ise fizik tedavi ünitelerine gidilmelidir.

Fibromiyalji Tedavisi
Fibromiyalji tedavisi için FDA 3 ilacı onaylamıştır. Bunlar 2007 yılı Haziran ayında Pregabalin etkin maddeli Lyrica, 2008 yılı Haziran ayında Cymbalta (Duloksetin HCL) ve 2009 yılı Ocak ayında onaylanan Milnasipran etkin maddeli Savella'dır.

Fibromiyalji'nin hastalık tanı kodu olan ICD-10 kodu M79.7 dir.


Benzer konular: