Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları - Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem - Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar - Progestogenler ve Estrogenler, Sabit Kombinasyonlar - Estradiol ve Drospirenon

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet
Firma:Bayer İlaç
Etkin Madde:Drospirenon ve Etinil Estradiol
ATC Kodu:G03AA12
Barkod:8699546093953
8699545096207
Fiyatı:330,59 TL
Reçete Tipi:Beyaz Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet Endikasyonları

Gebeliği önleyici etkisinin yanısıra antimineralokortikoid ve antiandrogenik etkileri sayesinde, hormona bağlı su tutulması ve buna bağlı belirtilerle, akne ve seboreden yakınan kadınlarda etkilidir.

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi Yasmin kullanımı ile de bazı yan etkiler görülebilir.

Çok ciddi yan etkileri:
• Bacakta tek taraflı veya bacaktaki bir damar boyunca şişme; sadece ayakta dururken ya da yürürken hissedilebilen ağrı ya da hassasiyet, etkilenen bacakta sıcaklık artışı; bacakta ciltte kırmızılık ya da renk değişikliğigibi belirtilerle seyreden derin ven trombozu
• Aniden ortaya çıkan nefes darlığı ya da hızlı soluma; kanın söz konusu olabileceği ani öksürük; derin solumayla artabilen keskin göğüs ağrısı; sinirlilik hissi; şiddetli dengesizlik ya da baş dönmesi; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden akciğerde pıhtı oluşumu
• Arteriyel ve venöz kan damarlarının kan pıhtısı nedeniyle tıkanması
• Alışılmadık yoğun vajinal kanama veya nedeni bilinmeyen vajinal kanama
• Şiddetli bacak ya da göğüs ağrısı
• Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren eritema multiforme hastalığı
Bu çok ciddi yan etkiler derhal doktorunuzu bilgilendirmeli veya acil tıbbi müdahale alabileceğiniz bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Yaygın yan etkileri:
Cinsel istek azalması veya kaybı, depresyon, depresif duygu durumu, duygu durum değişikliği, bulantı, migren, meme ağrısı, ara kanama, kilo artışı, lekelenme.
Yaygın olarak sınıflanan yan etkilerin görülme sıklığı %1 ile %10 arasıdır.

Seyrek yan etkileri:
Aşırı duyarlılık, kilo kaybı, venöz ve arteriyel tromboembolik olaylar.
Seyrek yan etkiler olarak sınıflanan yan etkiler on binde bir ile binde bir arasında görülür.

Yan etkiler hakkında detaylı bilgiler için ilacınızın kullanım talimatını okuyunuz.

Cinsel isteksizlik yapar mı?
Yasmin'in istenmeyen etkileri arasında cinsel istek azalması veya kaybı da vardır. Bu istenmeyen durum ile %1 ila %10 arasında karşılaşılabileceği ilacın kullanım talimatında belirtilmektedir.

Kilo Yapar mı?
Yasmin'in hem kilo kaybı hem de kilo artışı yan etkileri vardır. Kilo artışı %1-%10 arası, kilo kaybı ile on binde bir ile binde bir arasında karşılaşılır.

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet Kullanımı

Kombine oral kontraseptif kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler” bölümleri rehberliğinde anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı, kombine oral kontraseptif kullanımı süresince de periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Özellikle kontrendikasyonlar (örn. geçici iskemik atak) veya risk faktörleri (örn. ailede venöz veya arteriyel tromboz öyküsü) kombine oral kontraseptif kullanımı süresince ilk kez ortaya çıkabileceğinden periyodik medikal değerlendirme önem taşır.

Bu değerlendirmelerin neler içerdiği ve hangi sıklıkta yapılacağı genel kabul görmüş kurallar dikkate alınarak belirlenmeli ve her kullanıcı için bireysel olarak adapte edilmeli ancak, genel olarak servikal sitoloji de dahil olmak üzere kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları özellikle kapsamalıdır.Kullanıcılar oral kontraseptiflerin HIV enfeksiyonları (AIDS) ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Kullanım
Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilme kanamasının izlendiği, tablet alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikle son tabletin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve bir sonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir.

Başlangıç
Bir önceki ay hormonal kontraseptif kullanımı yoksa:

Tablet alımına kadının normal siklusunun ilk günü (kanamasının ilk günü) başlanmalıdır.
Tabletlere 2. ile 5. günler arasında başlanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda ilk siklus için tablet alınmaya başlanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.


Diğer bir kombine oral kontraseptiften geçiş:
Kullanıcı tercihen, bir önceki oral kontraseptifin son tabletini aldığı günü izleyen günde Yasmin’e başlamalıdır. En fazla tabletsiz dönemin son gününe kadar ara verilebilir.


Yalnız progestagen içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progestagen salımlı rahim içi sistemden (RİS) geçiş:
Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise bir sonraki enjeksiyonun yapılması gereken gün) geçiş yapılabilir. Ancak tüm bu koşullarda tablet alımının ilk 7 günü ek bir bariyer yöntemi kullanılması önerilir.

İlk trimestr düşüğünden sonra:
Hemen başlanabilir. Bu durumda ek kontraseptif yöntemlere gerek duyulmaz.

Doğumdan ya da ikinci trimestr düşüğünden sonra:
(Emziren kadınlar için bkz. Gebelik ve laktasyon)

Bu durumda kadınlar 21.-28. günlerde başlaması konusunda uyarılmalıdır. Eğer daha geç başlanacaksa kullanımın ilk yedi gününde ek bir bariyer yöntemi önerilir. Ancak daha önce bir cinsel birleşme olduysa, oral kontraseptife başlamadan önce gebelik ekarte edilmeli ya da kadın bir sonraki kanama dönemini beklemelidir.

Tablet alımı unutulduğunda;
Eğer kullanıcı tabletini almakta 12 saatten daha az geç kalmışsa, kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmaz tablet alınmalı ve bir sonraki tabletler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. Eğer 12 saatten daha fazla gecikme olmuşsa kontraseptif koruyuculuk azalmış olabilir.

Bu durumda 2 temel kural uygulanır:
1. Tablet alımına hiçbir zaman 7 günden fazla ara verilmez.
2. Hipotalamus-hipofiz-over aksının düzgün şekilde baskılanması için 7 gün boyunca ara vermeden tablet alınması gereklidir.


Buna bağlı olarak günlük uygulamada şu öneriler verilebilir:

1. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Takip eden 7 gün boyunca kondom gibi ek bir bariyer yöntemi kullanılmalıdır. Tablet alımının unutulduğu günden önceki 7 gün içinde cinsel birleşme olmuşsa gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır. Ne kadar çok tablet unutulursa ve bu tabletlerin unutulduğu gün tabletsiz döneme ne kadar yakınsa gebelik riski o kadar yüksektir.

2. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Eğer ilk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler doğru olarak alınmışsa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da kadın birden fazla tablet unutmuşsa sonraki 7 gün boyunca ek önlemler alınmalıdır.

3. Hafta: Tabletsiz dönemin yaklaşıyor olması nedeniyle güvenirlikte azalma riski yüksektir. Yine de, tablet alımında ayarlamalar yapılarak kontraseptif korumada azalma önlenebilir. Eğer unutulan tabletten önceki 7 gün boyunca tabletler doğru olarak alındıysa, aşağıdaki iki seçenekten birinin uygulanmasıyla ek bir kontraseptif yönteme gerek kalmaz aksi takdirde bu seçeneklerden ilki seçilip, ayrıca 7 gün boyunca ek önlemler alınması gerekir.

1. Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanda kullanmaya devam edebilir. Bir sonraki kutuya, 7 gün ara vermeden mevcut kutu biter bitmez başlanmalıdır. Kullanıcıda ikinci kutunun sonuna kadar bir çekilme kanaması beklenmez. Ancak tablet alındığı günlerde lekelenme veya kırılma kanaması görülebilir.

2. Kullanmakta olduğu kutuyu bırakması önerilebilir. 7 günlük (hapı unuttuğu günler dahil) aradan sonra yeni kutuya başlanır.

Tablet almayı unutan kullanıcıda ilk tabletsiz dönemde beklenen çekilme kanaması görülmezse gebelik olasılığı gözönüne alınmalıdır.

Mide-bağırsak bozuklukları durumunda;
Şiddetli mide-bağırsak bozukluklarının olması durumunda emilim tam olmayabilir ve ek kontraseptif önlemler alınmalıdır.

Eğer tablet alımını takiben 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler için verilen öneriler (bkz. Tablet alımı unutulduğunda) geçerlidir. Eğer kadın normal tablet alma programını değiştirmek istemezse, gereken ekstra tabletleri başka bir kutudan almalıdır.

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet Doz Aşımı

Yasmin’in doz aşımı ile ilgili klinik deneyim yoktur. Preklinik çalışmalarda doz aşımına bağlı bildirilen ciddi yan etki yoktur. Kombine oral kontraseptiflerin kullanımı sonucu elde edilen deneyimlere göre Yasmin kullanımında görülebilecek belirtiler, bulantı, kusma ve gençlerde hafif vaginal kanamadır. Antidotu yoktur ve tedavisi semptomatik olmalıdır.

Yasmin Doğum Kontrol Hapı Fiyatı

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK tarafından 09.06.2024 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 330,59 TL dir.

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet ilacının Kategorisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları - Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem - Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar - Progestogenler ve Estrogenler, Sabit Kombinasyonlar - Estradiol ve Drospirenon

Yasmin Doğum Kontrol Hapı 21 Tablet Uyarılar

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Yasmin Doğum Kontrol Hapı kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.