Viagra 50 mg 4 Tablet

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları - Ürolojik İlaçlar - Diğer Ürolojik İlaçlar - Erektil Disfonksiyon - İktidarsızlık İlaçları - Sildenafil

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Viagra 50 mg 4 Tablet
Firma:Pfizer İlaç
Etkin Madde:Sildenafil Sitrat
ATC Kodu:G04BE03
Barkod:8699532090010
Fiyatı:797,62 TL
Reçete Tipi:Beyaz Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

İlaç Sınıflandırması

Viagra 50 mg 4 Tablet Endikasyonları

Viagra 50 mg; yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun etkilerinin giderilmesi için kullanılır.

Viagranın etkili olabilmesi için seksüel stimulasyon bir başka deyişle vücutta sexe uyarıcı reaksiyon yaratılması gereklidir.

Viagra kadınlarda etkili değildir.

Viagra 50 mg 4 Tablet Yan Etkileri

Yan etkiler genelde geçici ve hafif veya orta şiddette olmuştur.
Belirli sabit dozlarda yapılan muhtelif çalışmalarda bazı yan etkilerin insidansı doz ile
beraber artmıştır.
Tavsiye edilen doz rejimini daha yakın olarak yansıtan doz esnekliği olan
çalışmalarda gözlenen yan etkiler, sabit dozlu çalışmalarda gözlenenlere benzer
olmuştur.
Rapor edilen en yaygın yan etkiler başağrısı ve yüz kızarması olmuştur.

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila ≤1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila ≤1/100);
seyrek (≥1/10000 ila ≤1/1000); çok seyrek (≤1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden
hareketle tahmin edilemiyor).
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Bilinmiyor: enfeksiyon, solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, soğuk
algınlığı
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Başağrısı
Yaygın: Sersemlik hissi
Bilinmiyor: Hipertoni, uykusuzluk
Göz hastalıkları
Yaygın: Anormal görüş ( hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması,
bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
Bilinmiyor: Konjunktivit
Kardiyak hastalıklar
Yaygın: Palpitasyon
Bilinmiyor: Vazodilatasyon
Vasküler hastalıklar
Çok yaygın: Yüzde kızarıklık
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın: Nazal konjestiyon
Bilinmiyor: Faranjit, rinit, sinüzit, solunum sistemi rahatsızlığı
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Dispepsi
Bilinmiyor: Diyare, bulantı
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinmiyor: Döküntü
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Bilinmiyor: Artralji, Miyalji
Böbrek ve idrar hastalıkları
Bilinmiyor: Prostat rahatsızlığı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmiyor: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı
Tavsiye edilen doz aralığından fazla dozlarda, yan etkiler yukarıda anlatılanlara
benzer olmuş fakat genellikle daha sık olarak bildirilmiştir.
Plasebo üzerine 700 hasta yılından fazla ve sildenafil üzerine 1300 hasta yılından
fazla gözlemi kapsayan çift-kör, plasebo kontrollü klinik çalışmaların analizinde,
sildenafil alan hastalarda, plasebo kullananlara kıyasla miyokard enfarktüsü
insidansında ve kardiyovasküler mortalite oranında farklılık yoktur. Miyokard
enfarktüsü oranı sildenafil kullanan ve plasebo kullanan hastalar için 1.1 / 100 hasta
yılıdır. Kardiyovasküler mortalite oranı sildenafil kullanan ve plasebo kullanan hastalar
için 0.3 / 100 hasta yılıdır.
Pazarlama sonrasında aşağıdaki advers olaylar yaygın olmayan ya da seyrek olarak
bildirilmiştir;
Bağışıklık sistemi hastalıkları: Hipersensitivite reaksiyonu (deri döküntüleri dahil)
Göz hastalıkları: Gözlerde ağrı, kanlanma / kızarma.
Kardiyak hastalıklar: Taşikardi ve palpitasyon (çarpıntı).
Vasküler hastalıklar: Hipotansiyon, senkop, epistaksis.
Sildenafilin alfa-blokerler ile kombine kullanımını takiben, hipotansif etkiler oluştuğuna
dair nadiren spontan bildirimler olmuştur.
Gastrointestinal hastalıklar: Kusma
Üreme sistemi hastalıkları: Uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm

Viagra 50 mg 4 Tablet Fiyatı

Viagra 50 mg 4 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK tarafından 09.06.2024 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 797,62 TL dir.

Viagra 50 mg 4 Tablet Etkin Maddesi

Viagra 50 mg 4 Tablet ilacının etkin maddesi olan Sildenafil Sitrat, orjinal ismiyle Sildenafil maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 139755-83-2 olup, molekül ağırlığı 474.5764 g/mol, formülü ise C22H30N6O4S dir. Sildenafil Sitrat maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi ?'dir, bu etkin madde bulunan ilaçlar ağız yoluyla alınır.

Viagra 50 mg 4 Tablet ilacının ana etkin maddesi Sildenafil Sitrat için Kimyasal Yapı Resmi:
Viagra 50 mg 4 Tablet (Sildenafil Sitrat) Kimyasal Yapısı (2 D)Viagra 50 mg 4 Tablet (Sildenafil Sitrat) Kimyasal Yapısı (3 D)

Viagra 50 mg 4 Tablet ilacının Kategorisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları - Ürolojik İlaçlar - Diğer Ürolojik İlaçlar - Erektil Disfonksiyon - İktidarsızlık İlaçları - Sildenafil

Viagra 50 mg 4 Tablet Uyarılar

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Viagra 50 mg 4 Tablet kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.