Selectra 100 mg 28 Tablet

Sinir Sistemi - Psikoanaleptikler - Antidepresanlar - Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri - Sertralin

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Selectra 100 mg 28 Tablet
Firma:Sanovel İlaç
Etkin Madde:Sertralin
ATC Kodu:N06AB06
Barkod:8699536093147
8680833090625
Fiyatı:186,62 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

İlaç Sınıflandırması

Selectra 100 mg 28 Tablet Endikasyonları

Sertralin etken maddesine sahip olan Selectra 100 mg 28 Tablet, obsesif kompulsif bozukluk, agorafobili panki bozukluk, agorafobisiz panik bozukluk, majöz depresif bozukluk, Posttravmatik Stres Bozukluğu, premenstrüel disforik bozukluk ve sosyal anksiyete hastalıklarında kullanılır.

Selectra 100 mg 28 Tablet Yan Etkileri

Çesitli dozlarla yapılan arastırmalara göre Selectra alan hastalarda plasebo alan deneklere kıyasla önemli oranda artış gösteren istenmeyen etkiler;
Çok yaygın (≥ 1/10)
- Genitoüriner sistem: Cinsel islev bozukluğu (genelde erkeklerde ejakülasyon gecikmesi)
- Gastrointestinal: İshal/sulu dışkı, bulantı, ağız kuruluğu
- Santral sinir sistemi: Uykusuzluk, uyuklama, bas dönmesi, bas ağrısı, halsizlik
- Kardiyovasküler bozukluklar: Yaygın olmayan; postural hipotansiyon ve taşikardi
OKB ve travma sonrası stres bozukluğu olan hastalar üzerinde yapılan çift kör ve plasebo kontrollü arastırmalarda gözlenen genel yan etki profili, depresyonlu hastalarda görülenlerle benzerdir. OKB'li çocuk hastalarda plasebo verilen deneklere kıyasla önemli oranda artıs gösteren yan etkiler sunlardır: Bas ağrısı, ajitasyon, anoreksiya, uykusuzluk ve titreme. Bunların çoğu hafif ve orta siddettedir.
İlacın piyasaya sunulmasından sonra bildirilen yan etkiler asağıda yer almaktadır.
Çok yaygın (≥ l/10); yaygın (≥ 1/100 ila - Kulak bozuklukları: Yaygın; kulak çınlaması
- Gastrointestinal bozukluklar: Yaygın; karın ağrısı, istahsızlık, kusma, dispepsi, flatulans, kilo alma.
- Göz bozuklukları; Yaygın; bulanık görme
- Kas-iskelet sistemi bozuklukları: Çok seyrek; artralji, miyalji.
- Sinir sistemi
Yaygın: Amnezi, bas ağrısı, uyusukluk, hareket bozuklukları, karıncalanma, hipoastezi.
Seyrek: Depresif semptomlar, halüsinasyon, saldırgan reaksiyon, ajitasyon, anksiyete, psikoz, kisilik bozuklukları, sinirlilik, panik reaksiyonu ve serotonin sendromu ile bağıntılı bulgu ve belirtiler (ates, rijidite, akıl karısıklığı, ajitasyon, terleme, tasikardi, hipertansiyon ve ishal.)
Çok seyrek: Manik reaksiyon vakaları da bildirilmistir, ancak bunlar hastalıkların altında yatan belirtilerin sonucu olabilir. Konvülsiyon geçiren hastalarda sertralin tedavisine son verilmelidir.
- Karaciğer/pankreas: Çok seyrek; pankreatit ve ciddi karaciğer vakaları (hepatit, sarılık ve karaciğer bozukluğu dahil). Sertralin verilmesi ile bağıntılı olarak serum transaminazlarında
(SGOT ve SGPT) semptomatik olmayan artıslar görüldüğü (%0.8 - 1.3) ve 200 mg/gün dozda bu riskin arttığı bildirilmistir. Bu anormallikler genelde tedavinin ilk 1-9 haftaları arasında meydana gelmis ve ilaç kesildiğinde kısa sürede azalmıstır.
- Böbrek ve idrar yolu bozuklukları
Yaygın: Đsitme bozuklukları
Çok seyrek: İdrar retansiyonu.
- Metabolik
Çok seyrek: Hiponatremi bildirilmistir, ancak sertralin tedavisine son verildiğinde ortadan kalkmaktadır. Bazı vakalar muhtemelen yanlıs antidiüretik hormon salgılama sendromundan ötürü meydana gelmistir. Bu raporların çoğu yaslı hastaları ve diüretikler ya da diğer ilaçları alan hastaları kapsamaktadır.
- Üreme/Endokrin bozuklukları
Yaygın: Erkeklerde bosalma bozukluğu
Seyrek: Prolaktin artısı, galaktore, menstrüal düzensizlikler, anorgazmi.
- Deri ve alerjik reaksiyonlar
Seyrek: Deri döküntüsü (bazı ender vakalarda eritema multiform, ısığa duyarlılık)
Çok seyrek: Anjiyoödem, ekimoz (morarma), kasıntı ve anafilaktoid reaksiyonlar.
- Kan sistemi bozuklukları
Seyrek: Sertralin alan bazı hastalarda trombositopeni, anormal kanama veya purpura vakaları bildirilmistir, ancak bunlara sertralinin yol açıp açmadığı bilinmemektedir.
Çok seyrek: Sertralin alan hastaların pıhtılasma islevinde değisme ve/veya anormal
klinik laboratuvar sonuçları bildirilmistir.
- Genel bozukluklar
Çok seyrek: Keyifsizlik
- Diğer
Yaygın: Terleme artısı. Sertralin tedavisi bırakıldığında geri çekilme reaksiyonları meydana geldiği bildirilmistir.
Çok seyrek: Genel semptomlar arasında bas dönmesi, uyusma, bas ağrısı, anksiyete ve mide bulantısı bulunmaktadır. Sertralin tedavisine aniden son verilmemelidir. Sertralin kesilmesi sonucu meydana gelen semptomların çoğu ciddi değildir ve kendiliğinden geçmektedir.

Selectra Fiyatı

Selectra 100 mg 28 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 05.05.2024 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 186,62 TL dir. Sanovel İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699536093147 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık sınıflandırmasında Jenerik ilaç sınıfındadır.

Selectra 100 mg 28 Tablet Etkin Maddesi

Selectra ilacının etkin maddesi olan Sertralin, orjinal ismiyle Sertraline maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 79617-96-2 olup, molekül ağırlığı 306.22958 g/mol, formülü ise C17H17Cl2N dir. Sertralin maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi C'dir, bu etkin madde bulunan ilaçlar ağız yoluyla alınır.


Selectra ilacının ana etkin maddesi Sertralin için Kimyasal Yapı Resmi:
Selectra 100 mg 28 Tablet (Sertralin) Kimyasal Yapısı (2 D)Selectra 100 mg 28 Tablet (Sertralin) Kimyasal Yapısı (3 D)

Selectra 100 mg 28 Tablet ilacının Kategorisi

Sinir Sistemi - Psikoanaleptikler - Antidepresanlar - Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri - Sertralin

Selectra 100 mg 28 Tablet Uyarılar

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Selectra kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.