Maltofer Fol 30 Tablet

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Anemi (Kansızlık) İlaçları - Demir Eksikliği İlaçları - Demir ve Folik Asit Kombinasyonları - Demir Amino Asit Kompleksi

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Maltofer Fol 30 Tablet
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Demir III Hidroksit Polimaltoz ve Folik Asit
ATC Kodu:B03AD01
Kamu Kodu:A04865
Barkod:8699514085621
Fiyatı:92,01 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

İlaç Sınıflandırması

Maltofer Fol 30 Tablet Endikasyonları

Maltofer (tablet); Latent ve manifest demir eksikliğinin tedavisinde, ayrıca gebelik boyunca, gebelik öncesinde ve sonrasında (laktasyon döneminde) görülen demir ve folik asit eksikliğini engellemede endikedir.

Maltofer Fol 30 Tablet Yan Etkileri

Ender olarak tokluk hissi, epigastrik ağırlık hissi, bulantı, kabızlık ve ishal gibi yan etkiler görülebilir. İlacın kesilmesiyle bu şikayetler kaybolur.
Dışkıda görülebilecek koyu rengin klinik olarak hiçbir önemi yoktur.

Maltofer Fol 30 Tablet Doz Aşımı

Demir (II) preparatları ile görülebilen kan basıncı düşmesi, şok durumu, metabolik asidoz, koma veya kramp gibi doz aşımı semptomları bugüne kadar Maltofer Fol Tablet ile bildirilmemiştir. Bunun nedeninin demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksinin içerdiği demirin gastrointestinal kanalda serbest durumda bulunmaması ve de diffüzyon ile organizmaya alınmaması olduğu düşünülmektedir.

Maltofer Fiyatı

Maltofer Fol 30 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 14.01.2024 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 92,01 TL dir. Abdi İbrahim İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699514085621 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık sınıflandırmasında Orijinal ilaç sınıfındadır.

Maltofer Fol 30 Tablet ilacının Kategorisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Anemi (Kansızlık) İlaçları - Demir Eksikliği İlaçları - Demir ve Folik Asit Kombinasyonları - Demir Amino Asit Kompleksi

Maltofer Fol 30 Tablet Formülü

Bir Maltofer Fol Tablet, etkin madde olarak 100 mg elementer demire eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi ve 0.35 mg Folik Asit, Yardımcı Maddeler olarak Aspartam ve Çikolata Esansı içerir.

Maltofer Fol 30 Tablet Farmakolojik Özellikleri

Farmakodinamik Özellikler:
Polinükleer Demir (III) Hidroksit çekirdekleri yüzeysel olarak non-kovalent bağlanmış polimaltoz molekülleri ile çevrilidir.
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi stabildir ve fizyolojik koşullarda iyonik demiri salmamaktadır. Polinükleer çekirdeklerde demir, fizyolojik olarak oluşan ferritine benzer yapıda bağlanmaktadır ve aktif olarak emilmektedir.
Competitive ligand exchange mekanizması yolu ile gastrointestinal sıvıda ve yüzey epitelinde bulunan demir bağlayan reseptörler vasıtası ile demir emilimi gerçekleşir.
Demir (III) Hidroksit polimaltoz kompleksinin demir (II) tuzları gibi prooksidatif özellikleri yoktur. VLDL ve LDL gibi lipoproteinlerin oksidasyona eğilimi azalır.
Tüm demir preparatları gibi Maltofer Fol Tablet de ne eritropoez ne de demir eksikliği haricinde oluşan anemiler üzerinde etki etmez.

Farmakokinetik Özellikler:
'Twin-isotope' tekniği kullanılarak yapılan klinik çalışmalar demir absorbsiyon oranının yani hemoglobinin içine giren demir oranının demir eksikliği derecesi arttıkça yükseldiğini göstermiştir. Diğer bir deyişle demir eksikliğinin ciddiyeti ile absorbe edilen demir oranı arasında pozitif bir bağlantı vardır. Eğer vücudun demire gereksinimi yoksa ne dozda demir verilirse verilsin absorpsiyon mümkün olmaz. Demir emilimi ağırlıklı olarak duedonum ve jejunumda gerçekleşir ve emilmeyen demir barsaklardan feçesle atılır.
Folik asit ağırlıklı olarak ince bağırsakta, özellikle duedonum ve jejunumda emilir. 30-60 dakika içerisinde kanda en yüksek konsantrasyonuna ulaşır. 0.35 mg folik asitin yaklaşık olarak %80'i absorbe edildikten sonra intestinal ve hepatik hücrelerde metabolize edilir. Folatlar taşıyıcı proteinlere bağlanır ve daha sonra tüm organlara dağılır. Eliminasyon böbrek ve ayrıca sindirim sistemi yoluyla gerçekleşir.

Maltofer Fol 30 Tablet Kontrendikasyonları

Maltofer Fol Tablet'in içinde bulunan bileşiklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, organizmaya aşırı dozda demir yüklenmesi (hemokromatoz, hemosideroz), demir kullanımı bozuklukları (kurşun anemisi, sideroakrestik anemi, talassemi). B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi ve hemolitik anemilerde kullanılmamalıdır .

Maltofer Fol 30 Tablet Uyarılar

Çocuklar tarafından yanlışlıkla fazla miktarda ilacın alınması akut demir zehirlenmesine neden olabileceğinden, ilaç çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

Enfeksiyona ya da malignansiye bağlı anemilerde yerine konulan demir retiküloendotelyal (RES) sistemde depolanır ve ancak primer hastalık tedavi edildikten sonra kullanılabilir.
Diyabetiklerde kullanılırken her bir Maltofer Fol Tablet'in 0.03 dilim ekmeğe eşdeğer olduğu unutulmamalıdır.
Kan transfüzyonu alanlarda Maltofer Fol'ün eş zamanlı kullanımı önerilmemelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik kategorisi A'dır. Gebelerde yapılan kontrollü incelemelerde Maltofer Fol Tabletin birinci trimesterde kullanımının risk taşıdığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır ve ilacın fetüsü olumsuz etkileme ihtimali mümkün görünmemektedir. Sonraki trimesterlerde de zararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bu veriler ışığı altında gebelerde güvenle kullanılabilir.

Anne sütü doğal olarak laktoferrine bağlı demir ve folik asit içermektedir. Kompleksten ne kadar demirin anne sütüne geçtiği bilinmemektedir. Maltofer Fol Tabletin, annesini emen bebekte istenmeyen etkiye sebep olması muhtemel değildir. Ancak gebelikte ve laktasyonda hekim tarafından gerekli görülmediği takdirde kullanılmamalıdır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Bildirilmemiştir.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Maltofer kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Maltofer Fol 30 Tablet Etkileşimleri

Demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi, kompleks şeklinde ve iyonik olmayan demir içerdiğinden besinlerde bulunan unsurlarla (fitatlar, oksalatlar, taninler vb.) veya aynı zamanda verilen ilaçlarla (tetrasiklinler antiasitler gibi) etkileşimleri yoktur.
Maltofer Fol Tablet ile dişlerde boyanma şimdiye kadar hiç gözlenmemiştir.
Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.