Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları

G51 Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları ICD hastalık sınıflandırmasında Sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları alt kategorisinde yer alır. Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

İçeren türleri

 • 7. kafa çifti bozuklukları

Alt kategorileri

 • G51.0 Bell felci

  Yüz felci

 • G51.1 Genikulat ganglionit

  Hariç: Postherpetik genikulat ganglionit (B02.2)

 • G51.2 Melkersson sendromu

  Melkersson-Rosenthal sendromu

 • G51.3 Klonik yüz seyirmesi (hemifasiyal spazm)
 • G51.4 Fasiyal miyokimi
 • G51.8 Yüz siniri bozuklukları, diğer
 • G51.9 Yüz siniri bozukluğu, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış