Venofer IV 5 ml 5 Ampül

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Anemi (Kansızlık) İlaçları - Demir Eksikliği İlaçları - Demir Trivalan (parenteral) - Şekerli Demir Oksit

İlaç Bilgileri
İlaç Adı:Venofer IV 5 ml 5 Ampül
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Ferrik Hidroksit Sükroz Kompleksi
ATC Kodu:B03AC02
Kamu Kodu:A08316
Barkod:8699514755661
Fiyatı:676,29 TL
Reçete Tipi:Beyaz Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

İlaç Sınıflandırması

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Endikasyonları

- Oral yoldan demir tedavisinin yeterli olmadığı, etkisiz kaldığı ya da gerçekleştirilemediği demir eksikliği anemilerinde (oral demir tedavisine karşı entolerans, malabsorpsiyon, kolitis ülseroza gibi sindirim sisteminin enflamasyonlu durumları)

- Eritropoetin destek tedavisi gören kronik hemodiyaliz hastalarında gelişen demir eksikliği anemisi

Venofer I.V. ampul, gerekli ve uygun kan tetkikleri (hematokrit, hemoglobin, ferritin düzeyi, eritrosit sayısı tayini gibi) yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Yan Etkileri

Hastalarda nadiren hipotansiyon, ekstremite krampları, bulantı, kusma, diyare, kaşıntı gözlenebilir.

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Doz Aşımı

Venofer ile doz aşımı durumunda, demirin vücutta depolanmasına bağlı olarak hemosideroz tablosu gelişebilir. Söz konusu tablonun tanısı açısından, serum ferritin düzeyinin ve transferrin satürasyonunun periyodik olarak izlenmesi yardımcı olabilir. Venofer demir yüklenmesi olan hastalara uygulanmamalı ve serum ferritin düzeyleri normal ya da normalin üzeri değerlere ulaştığında tedavi sonlandırılmalıdır. Tedaviye yanıt vermeyen bir aneminin yanlışlıkla demir eksikliği anemisi olarak teşhis edildiği durumlarda demir yüklenmesini önlemek için özel bir dikkat gösterilmelidir.
Venofer ile doz aşımı durumunda ya da Venofer’in çok hızlı biçimde infüzyon yolu ile uygulanması halinde hipotansiyon,baş ağrısı, kusma, bulantı, baş dönmesi, eklem ağrıları, parestezi, karın ve kas ağrısı, ödem ve kardiyovasküler kollaps gibi semptomlar ortaya çıkar. Söz konusu semptomların çoğu I.V. yoldan sıvı, hidrokortizon ve/veya antihistaminik uygulanması ile başarılı bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Venofer’in önerilen hızda ya da daha yavaş bir şekilde uygulanması ile semptomlar hafifleyebilir.

Venofer Fiyatı

Venofer IV 5 ml 5 Ampül, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK tarafından 09.06.2024 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 676,29 TL dir.

Venofer IV 5 ml 5 Ampül ilacının Kategorisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Anemi (Kansızlık) İlaçları - Demir Eksikliği İlaçları - Demir Trivalan (parenteral) - Şekerli Demir Oksit

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Formülü

Bir Venofer I.V. Ampul (5 ml) 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi ve enjeksiyonluk su içerir.

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Farmakolojik Özellikleri

Farmakodinamik Özellikleri:
Venofer’in bileşiminde bulunan üç değerlikli demir, demir (III) hidroksit sakkaroz makromoleküler kompleksidir. İntravenöz uygulamayı takiben söz konusu kompleks, başlıca karaciğerde demir ve sükroza ayrışır. Demir kısmen hemoglobin, miyoglobin ve demir içeren enzimlerin biyosentezinde kullanılırken kısmen de ferritin şeklinde depolarda birikir.
Yapılan klinik çalışmalarda I.V. yoldan uygulanan demir (III) hidroksit sakkaroz kompleksi ile, oral yoldan uygulanan solubl preparatlara oranla daha hızlı hematolojik yanıt elde edildiği görülmüştür.

Rekombinan insan eritropoetini tedavisi gören 22 hemodiyaliz hastasında 3 hafta süre ile haftada 3 kez Venofer uygulaması sonunda serum demir ve serum ferritin düzeylerinde belirgin yükselmeler görülmüştür. Venofer uygulamasının başlamasından 4 hafta sonra ise total demir bağlama kapasitesinde belirgin azalmalar saptanmıştır.
Kompleksin yapısında bulunan bağ, sakkaroz (disakkarit)dan oluşmuş olup, dekstran (polisakkarit) içermez. Spesifik anti-dekstran antikorları ile etkileşime girerek dekstranlara bağlı olarak gelişen anafilaktik reaksiyonlara neden olmaz.
Tüm demir tedavilerinde olduğu gibi Venofer’in ne eritropoez ne de demir eksikliği dışındaki anemiler üzerinde etkisi yoktur.

Farmakokinetik Özellikleri:

Emilim ve Dağılım: IV Venofer kullanımı sonrasında eliminasyon yarılanma ömrü 6 saat, total klirens 1.2 L/saat, sabit düzeyde olmayan dağılım hacmi 10.0 L ve sabit düzeydeki dağılım hacmi 7.9 L’dir.

Metabolizma ve Atılım: IV uygulamadan sonra Venofer, retiküloendotelyal sistemde demir ve sükroza ayrışır. Sükroz kısmı temel olarak idrar ile atılır. 4 saatte alınan sükrozun %68’i, 24 saatte ise %75’i idrar ile uzaklaşır. Her dozdaki uygulamada ise verilen demirin en fazla %5’i 24 saatlik idrarda atılabilmektedir.

Özel Klinik Durumlar:
Renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda demir (III) hidroksit sükroz kompleksinin farmakolojik özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Kontrendikasyonları

Aşağıdaki durumlarda Venofer kullanımı kontrendikedir:
- Venofer’e ya da bileşimindeki inaktif maddelere karşı aşırı duyarlık durumları
- Demir yüklenmesinin söz konusu olduğu durumlar
- Demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Uyarılar

Venofer uygulanan hastalarda nadiren de olsa anafilaktik şok, bilinç kaybı, kollaps, hipotansiyon, dispne, konvülsiyon ile karakterize ölümcül olabilen aşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilmektedir. Bu tip reaksiyonlar demir karbonhidrat kompleksi içeren pek çok preparatın kullanılması sırasında gözlenmektedir. Bu nedenle IV yoldan Venofer uygulaması sırasında da bir önlem olarak kardiyopulmoner resusitasyon için gerekli donanımlar hazır edilmelidir. Her ne kadar Venofer ile yapılan klinik çalışmalarda ölümcül aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmemişse de Venofer ve tüm IV demir preparatlarının uygulanması sırasında ilgili hekimlerin dikkatli olması önerilir.

Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı tehlikeli olabileceğinden, Venofer uygulanan hastalarda, periyodik olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferrin saturasyonu) yapılması gereklidir. Demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir.
İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için Venofer ampul önerilen dozda kullanılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Gebelik kategorisi B’dir.
Gebe kadınlar ile yapılmış kontrollü klinik çalışmalar azdır. Ayrıca anne sütüne geçip geçmediği kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenle gebe kadınlarda ve emziren annelerde, ancak kullanımının mutlaka gerekli olduğuna karar verildiğinde kullanılmalıdır.

Araç ve Makine Kullanım Üzerine Etkisi:
Bildirilmemiştir.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Venofer kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Venofer IV 5 ml 5 Ampül Etkileşimleri

Oral yoldan alınan demirin emilimini azaltabileceği için Venofer ampul oral demir preparatları ile birlikte kullanılmamalıdır.