Apranax 275 mg 10 Tablet

Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri - Naproksen
İlaç Bilgileri
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Naproksen
ATC Kodu:M01AE02
Kamu Kodu:A00827
Barkod:8699514091509
Önceki: 8699514010203
Menşei:Yerli
Fiyatı:2.41 TL (Karşılaştır)
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Apranax 275 mg 10 Tablet Endikasyonları

Apranax 275 mg 10 Tablet:
Nörolojide : Migren profilaksisi ve akut migren krizi, nevralji, siyatalji, miyalji.
Jinekolojide : Dismenorede analjezi sağlamak ve menorajide menstruel kan kaybını azaltmak amacıyla.
Diş hekimliğinde : Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak.
Cerrahi ve Travmotolijide : Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda.
Kas-iskelet sistemi hastalıklarında : Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago.
Enfeksiyöz hastalıklarda : Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik ve antipiretik amaçla.
Romatizmal hastalıklarda : Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve akut gut tedavisinde.

Apranax 275 mg 10 Tablet Yan Etkileri

Seyrek ve hafif derecede : Karında rahatsızlık hissi, hafif periferal ödem, bulantı, baş dönmesi, kulak çınlaması.

Çok nadir : Alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

Asetilsalisilik asit, diğer nensteroid antienflamatuar ilaçlar, ya da Apranax'a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda fatal olma ihtimali bulunan anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

Apranax 275 mg 10 Tablet Doz Aşımı

Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı,kusma ile kendini
gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması durumunda mide
boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Naproksen yüksek oranda plazma
proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle plazma konsantrasyonu azaltılamaz.

Apranax 275 mg 10 Tablet Fiyatı

Apranax 275 mg 10 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 17 Kasım 2015 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 2.41 TL dir. Abdi İbrahim İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699514091509 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik sınıflandırmasında Orijinal ilaç sınıfındadır.

Apranax 275 mg 10 Tablet Etkin Maddesi

Apranax 275 mg 10 Tablet ilacının etkin maddesi olan Naproksen, orjinal ismiyle Naproxen maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 22204-53-1 olup, molekül ağırlığı 230.25916 g/mol, formülü ise C14H14O3 dir. Naproksen maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi C'dir, bu etkin madde bulunan ilaçlar ağız yoluyla alınır.

Apranax 275 mg 10 Tablet ilacının ana etkin maddesi Naproksen için Kimyasal Yapı Resmi:
Apranax 275 mg 10 Tablet (Naproksen) Kimyasal Yapısı (2 D) Apranax 275 mg 10 Tablet (Naproksen) Kimyasal Yapısı (3 D)

Apranax 275 mg 10 Tablet İlacının Kategorisi

Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri - Naproksen

Apranax 275 mg 10 Tablet Uyarılar

Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık anamnezi
bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir.

Ağır kanama ve perforasyon da dahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı,
Naproksen’in (veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların) kullanılma süresi arttıkça
hemen hemen doğrusal olarak yükselir. Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda ilaç
dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki artışı görülebilir.
Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sodyum
kısıtlamasının söz konusu olduğu hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. (Bir tablet
yaklaşık 50 mg (2 m Eq ) Sodyum içerir).
Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda dikkatle kullanılması ve bu hastalarda serum kreatinin
ve/veya kreatin klerensinin izlenmesi tavsiye edilir.
Karaciğer fonksiyon testlerinden bir veya daha çoğunun nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ile
yükseldiği bildirilmiştir.

Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Bu durum kanama zamanı
saptanması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Antikoagülan tedavisindeki hastalarda
Apraxin Fort tedavisi kanama riskini artırır. Böyle durumlarda yarar/risk değerlendirmesi
yapılmalıdır.
Yaşlılarda : Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden doz konusunda dikkatli
olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Çocuklarda : 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte
5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

Hamilelikte :
Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde B, 3. trimesterde D’dir. Bu tür diğer NSAİ ilaçlarda
olduğu gibi, Apraxin Fort Film Tablet de hayvanlarda doğumu geciktirebilir ve fetus
kardiovasküler sistemini etkiler (duktus arteriozusun kapanması). Bu nedenle çok
gerekmedikçe ilaç gebelikte kullanılmamalıdır. Apraxin Fort Film Tablet’in gebelikte,
özellikle ilk ve üçüncü trimesterinde kullanımı, hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği
risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.
Naproksen Sodyum, anne sütüne plazmadakinin % 1’i oranında geçeceğinden emzikli
annelere verilmemelidir.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Apranax 275 mg 10 Tablet kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Apranax 275 mg 10 Tablet Etkileşimleri

Hidantoin, sulfonamid ya da sulfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları
alan kişilerde Apraxin Fort bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşeceğinden
onların etkisini güçlendirebilir. Böyle durumlarda gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. Aynı
şekilde, oral antikoagülan alanlarda dikkat edilmelidir. (Antikoagülan dozunun yeniden
ayarlanması gerekebilir.)
Probenesid, Apraxin Fort Film Tablet ile birlikte verilirse, Apraxin Fort Film Tablet’in
yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksat ile birlikte kullanılırsa Metotreksat’ın
tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Bu bakımdan dikkatle kullanılmalıdır.
Propranolol ve diğer beta blokörlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemid’in
natriüretik etkisinin bazı nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir.
Renal Lityum klirensinin inhibisyonu suretiyle plazma Lityum konsantrasyonu artabilir.
Apraxin Fort Film Tablet tedavisine,sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak
ara verilmesi önerilir. 17- ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir. Aynı şekilde idrarla
5 HİAA ( 5- hidroksi-indol-asetik asit) testlerini de etkileyebilir.
Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, ACE (angiotensin I- dönüştüren enzim) inhibitörleri
kullanımı ile birlikte görülebilen böbrek yetmezliği riskini arttırabilir.
Naproksen’in zidovudine ****bolizmasını etkileyerek plazma zidovudine düzeylerini
yükselttiğini in vitro çalışmalar göstermiştir. Bu nedenle zidovudine dozları dikkatle
ayarlanmalıdır .

Tüm Formlardaki Apranax 275 mg 10 Tablet Eşdeğerleri (Muadilleri)

Sıraİlaç Adı
1 -A-Nox Fort 550 mg 10 Tablet
2 -A-Nox Fort 550 mg 20 Tablet
3 -Aleve 220 mg 20 Tablet
4 -Apraljin Forte 550 mg 10 Tablet
5 -Apraljin Forte 550 mg 20 Tablet
6 -Apranax 275 mg 10 Tablet
7 -Apranax 275 mg 20 Tablet
8 -Apranax Fort 550 mg 10 Tablet
9 -Apranax Fort 550 mg 20 Tablet
10 -Apraxin Fort 550 mg 10 Tablet
11 -Apraxin Fort 550 mg 20 Tablet
12 -Aprodent Fort 550 mg 10 Tablet
13 -Aprodent Fort 550 mg 20 Tablet
14 -Aprol 275 mg 10 Tablet
15 -Aprol 275 mg 20 Tablet
16 -Aprol Fort 550 mg 10 Tablet
17 -Aprol Fort 550 mg 20 Tablet
18 -Apromed 275 mg 10 Tablet
19 -Apromed 275 mg 20 Tablet
20 -Apromed Fort 550 mg 10 Tablet
21 -Apromed Fort 550 mg 20 Tablet
22 -Aprowell 275 mg 10 Tablet
23 -Aprowell 275 mg 20 Tablet
24 -Aprowell Forte 550 mg 10 Tablet
25 -Aprowell Forte 550 mg 20 Tablet
26 -Armanaks Fort 550 mg 10 Tablet
27 -Armanaks Fort 550 mg 20 Tablet
28 -Atren 275 mg 10 Tablet
29 -Atren 275 mg 20 Tablet
30 -Atren Fort 550 mg 10 Tablet
31 -Atren Fort 550 mg 20 Tablet
32 -Exvile 220 mg 20 Tablet
33 -İnaprol Fort 500 mg 20 Tablet
34 -Karoksen Fort 550 mg 10 Tablet
35 -Mednap 250 mg 20 Tablet
36 -Mednap 500 mg 20 Tablet
37 -Naponal 250 mg 30 Tablet
38 -Napradol Fort 550 mg 10 Tablet
39 -Napradol Fort 550 mg 20 Tablet
40 -Naprosyn CR 750 mg 10 Tablet
41 -Naprosyn EC 250 mg 20 Tablet
42 -Naprosyn EC Fort 500 mg 20 Tablet
43 -Naprosyn Fitil 500 mg 10 Adet
44 -Nexpro Fort 550 mg 10 Tablet
45 -Nexpro Forte 550 mg 20 Tablet
46 -Opraks 275 mg 10 Tablet
47 -Opraks 275 mg 20 Tablet
48 -Opraks Fort 550 mg 10 Tablet
49 -Opraks Fort 550 mg 20 Tablet
50 -Relokap 275 mg 20 Tablet
51 -Relokap Fort 550 mg 10 Tablet
52 -Relokap Fort 550 mg 20 Tablet
53 -Rumazolidin 250 mg 20 Draje
54 -Rumazolidin Fort 500 mg 20 Draje
55 -Sodinax
56 -Synax 275 mg 10 Tablet
57 -Synax 275 mg 20 Tablet
58 -Synax Forte 550 mg 10 Tablet
59 -Synax Forte 550 mg 20 Tablet

ATC Kodu Benzer Olan Apranax 275 mg 10 Tablet Benzeri İlaçlar

Sıraİlaç Adı
1 -Ornapsen 275 mg 20 Tablet
2 -Ornapsen Fort 550 mg 20 Tablet
Apranax 275 mg 10 Tablet
Apranax 275 mg 10 Tablet
© Abdi İbrahim İlaç


İlaç Rehberi | İlaç TR | İlaç Listesi | ICD 10 | A to Z | Hakkımızda | İletişim

Aradığınız ilaç bilgileri ilactr.com da - İlaç TR'de hiçbir ilacın satışı yapılmaz! Türkiye'de ilaç satışı eczaneler ve bazı hastaneler tarafından yapılabilir. Hiçbir ilacı doktor veya eczacıya danışmadan kullanmayınız. İlaç TR'den edinilen bilgiler doktor veya eczacıya danışma yerine geçmez, doğacak sorunlardan sitemiz sorumlu tutulamaz. İlaç TR ilaç rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "Akılcı İlaç" kampanyasını desteklemektedir. - Copyright © 2015 ilacTR.com