Apranax 275 mg 20 Tablet

Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri - Naproksen
İlaç Bilgileri
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Naproksen
ATC Kodu:M01AE02
Kamu Kodu:A00828
Barkod:8699514091516
Önceki: 8699514010210
Menşei:Yerli
Fiyatı:4.91 TL (Karşılaştır)
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Apranax 275 mg 20 Tablet Endikasyonları

Apranax 275 mg 20 Tablet:
Nörolojide : Migren profilaksisi ve akut migren krizi, nevralji, siyatalji, miyalji.

Jinekolojide : Dismenorede analjezi sağlamak ve menorajide menstruel kan kaybını azaltmak amacıyla.

Diş hekimliğinde : Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak.

Cerrahi ve Travmotolijide : Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda.

Kas-iskelet sistemi hastalıklarında : Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago.

Enfeksiyöz hastalıklarda : Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik ve antipiretik amaçla.

Romatizmal hastalıklarda : Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve akut gut tedavisinde.

Apranax 275 mg 20 Tablet Yan Etkileri

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede görülebilir. Çok nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

Asetilsalisilik asit, diğer nensteroid antienflamatuar ilaçlar, ya da Apranax'a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda fatal olma ihtimali bulunan anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

Apranax 275 mg 20 Tablet Doz Aşımı

Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı,kusma ile kendini
gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması durumunda mide
boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Naproksen yüksek oranda plazma
proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle plazma konsantrasyonu azaltılamaz.

Apranax 275 mg Fiyatı

Apranax 275 mg 20 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 13 Mart 2015 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 4.91 TL dir. Abdi İbrahim İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699514091516 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik sınıflandırmasında Orjinal ilaç sınıfındadır.

Apranax 275 mg 20 Tablet Etkin Maddesi

Apranax 275 mg 20 Tablet ilacının etkin maddesi olan Naproksen, orjinal ismiyle Naproxen maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 22204-53-1 olup, molekül ağırlığı 230.25916 g/mol, formülü ise C14H14O3 dir. Naproksen maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi C'dir, bu etkin madde bulunan ilaçlar ağız yoluyla alınır.

Apranax 275 mg ilacının ana etkin maddesi Naproksen için Kimyasal Yapı Resmi:
Apranax 275 mg 20 Tablet (Naproksen) Kimyasal Yapısı (2 D) Apranax 275 mg 20 Tablet (Naproksen) Kimyasal Yapısı (3 D)

Apranax 275 mg 20 Tablet İlacının Kategorisi

Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri - Naproksen

Apranax 275 mg 20 Tablet Uyarılar

Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık anamnezi bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir.

Ağır kanama ve perforasyon da dahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı, Naproksen’in (veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların) kullanılma süresi arttıkça hemen hemen doğrusal olarak yükselir. Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda ilaç dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki artışı görülebilir.

Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sodyum kısıtlamasının söz konusu olduğu hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. (Bir tablet yaklaşık 50 mg (2 m Eq ) Sodyum içerir).

Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda dikkatle kullanılması ve bu hastalarda serum kreatinin ve/veya kreatin klerensinin izlenmesi tavsiye edilir.

Karaciğer fonksiyon testlerinden bir veya daha çoğunun nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ile yükseldiği bildirilmiştir.

Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Bu durum kanama zamanı saptanması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Antikoagülan tedavisindeki hastalarda Apraxin Fort tedavisi kanama riskini artırır. Böyle durumlarda yarar/risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Yaşlılarda: Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden doz konusunda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Çocuklarda: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

Hamilelikte: Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde B, 3. trimesterde D’dir. Bu tür diğer NSAİ ilaçlarda olduğu gibi, Apraxin Fort Film Tablet de hayvanlarda doğumu geciktirebilir ve fetus kardiovasküler sistemini etkiler (duktus arteriozusun kapanması). Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç gebelikte kullanılmamalıdır. Apraxin Fort Film Tablet’in gebelikte, özellikle ilk ve üçüncü trimesterinde kullanımı, hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.
Naproksen Sodyum, anne sütüne plazmadakinin % 1’i oranında geçeceğinden emzikli annelere verilmemelidir.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Apranax 275 mg kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Apranax 275 mg 20 Tablet Etkileşimleri

Hidantoin, sulfonamid ya da sulfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde Apraxin Fort bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşeceğinden onların etkisini güçlendirebilir. Böyle durumlarda gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. Aynı şekilde, oral antikoagülan alanlarda dikkat edilmelidir. (Antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir.)

Probenesid, Apraxin Fort Film Tablet ile birlikte verilirse, Apraxin Fort Film Tablet’in yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksat ile birlikte kullanılırsa Metotreksat’ın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Bu bakımdan dikkatle kullanılmalıdır.

Propranolol ve diğer beta blokörlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemid’in natriüretik etkisinin bazı nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir. Renal Lityum klirensinin inhibisyonu suretiyle plazma Lityum konsantrasyonu artabilir.

Apraxin Fort Film Tablet tedavisine,sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak ara verilmesi önerilir. 17- ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir. Aynı şekilde idrarla 5 HİAA ( 5- hidroksi-indol-asetik asit) testlerini de etkileyebilir.

Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, ACE (angiotensin I- dönüştüren enzim) inhibitörleri kullanımı ile birlikte görülebilen böbrek yetmezliği riskini arttırabilir. Naproksen’in zidovudine ****bolizmasını etkileyerek plazma zidovudine düzeylerini yükselttiğini in vitro çalışmalar göstermiştir. Bu nedenle zidovudine dozları dikkatle ayarlanmalıdır .

Tüm Formlardaki Apranax 275 mg Eşdeğerleri (Muadilleri)

Sıraİlaç Adı
2 -A-Nox Fort 550 mg 10 Tablet
3 -A-Nox Fort 550 mg 20 Tablet
4 -Aleve 220 mg 20 Tablet
5 -Apraljin Forte 550 mg 10 Tablet
6 -Apraljin Forte 550 mg 20 Tablet
7 -Apranax 275 mg 10 Tablet
8 -Apranax 275 mg 20 Tablet
9 -Apranax Fort 550 mg 10 Tablet
10 -Apranax Fort 550 mg 20 Tablet
11 -Apraxin Fort 550 mg 10 Tablet
12 -Apraxin Fort 550 mg 20 Tablet
13 -Aprodent Fort 550 mg 10 Tablet
14 -Aprodent Fort 550 mg 20 Tablet
15 -Aprol 275 mg 10 Tablet
16 -Aprol 275 mg 20 Tablet
17 -Aprol Fort 550 mg 10 Tablet
18 -Aprol Fort 550 mg 20 Tablet
19 -Apromed 275 mg 10 Tablet
20 -Apromed 275 mg 20 Tablet
21 -Apromed Fort 550 mg 10 Tablet
22 -Apromed Fort 550 mg 20 Tablet
23 -Aprowell 275 mg 10 Tablet
24 -Aprowell 275 mg 20 Tablet
25 -Aprowell Forte 550 mg 10 Tablet
26 -Aprowell Forte 550 mg 20 Tablet
27 -Armanaks Fort 550 mg 10 Tablet
28 -Armanaks Fort 550 mg 20 Tablet
29 -Atren 275 mg 10 Tablet
30 -Atren 275 mg 20 Tablet
31 -Atren Fort 550 mg 10 Tablet
32 -Atren Fort 550 mg 20 Tablet
33 -Exvile 220 mg 20 Tablet
34 -İnaprol Fort 500 mg 20 Tablet
35 -Karoksen Fort 550 mg 10 Tablet
36 -Mednap 250 mg 20 Tablet
37 -Mednap 500 mg 20 Tablet
38 -Naponal 250 mg 30 Tablet
39 -Napradol Fort 550 mg 10 Tablet
40 -Napradol Fort 550 mg 20 Tablet
41 -Naprosyn CR 750 mg 10 Tablet
42 -Naprosyn EC 250 mg 20 Tablet
43 -Naprosyn EC Fort 500 mg 20 Tablet
44 -Naprosyn Fitil 500 mg 10 Adet
45 -Nexpro Fort 550 mg 10 Tablet
46 -Nexpro Forte 550 mg 20 Tablet
47 -Opraks 275 mg 10 Tablet
48 -Opraks 275 mg 20 Tablet
49 -Opraks Fort 550 mg 10 Tablet
50 -Opraks Fort 550 mg 20 Tablet
51 -Relokap 275 mg 20 Tablet
52 -Relokap Fort 550 mg 10 Tablet
53 -Relokap Fort 550 mg 20 Tablet
54 -Rumazolidin 250 mg 20 Draje
55 -Rumazolidin Fort 500 mg 20 Draje
56 -Sodinax (275 ve Fort 550 mg. 10 ve 20 Tablet.)
57 -Synax 275 mg 10 Tablet
58 -Synax 275 mg 20 Tablet
59 -Synax Forte 550 mg 10 Tablet
60 -Synax Forte 550 mg 20 Tablet

ATC Kodu Benzer Olan Apranax 275 mg Benzeri İlaçlar

Sıraİlaç Adı
1 -Ornapsen 275 mg 20 Tablet
2 -Ornapsen Fort 550 mg 20 Tablet
Apranax 275 mg
Apranax 275 mg
© Abdi İbrahim İlaç


İlaç Rehberi | İlaç TR | İlaç Listesi | A to Z | Hakkımızda | İletişim

Aradığınız ilaç bilgileri ilactr.com da - İlaç TR'de hiçbir ilacın satışı yapılmaz! Türkiye'de ilaç satışı eczaneler ve bazı hastaneler tarafından yapılabilir. Hiçbir ilacı doktor veya eczacıya danışmadan kullanmayınız. İlaç TR'den edinilen bilgiler doktor veya eczacıya danışma yerine geçmez, doğacak sorunlardan sitemiz sorumlu tutulamaz. İlaç TR ilaç rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "Akılcı İlaç" kampanyasını desteklemektedir. - Copyright © 2015 ilacTR.com